Voortgang Vereniging de Hogt

Beste Hogtenaren,

Even een noodzakelijk update van de stand van zaken bij jullie tennisvereniging.

Tijdens de bijzondere ledenvergadering vorig jaar september heeft 80% van de leden te kennen gegeven dat zij het liefst door willen gaan als onafhankelijke Tennisclub op het prachtige complex van de Heiberg. Het bestuur heeft op basis daarvan een aantal acties ondernomen om de voortgang zowel Financieel als Sportief zeker te stellen.

Sportief gezien heeft de Technische Commissie voor 2017 een prachtige activiteitenkalender gepresenteerd, met activiteiten die afgestemd waren op de gevraagde input van de leden, zoals tijdens de Algemene Ledenvergadering besproken.

Vooralsnog zijn er voor 2018 voldoende financiële middelen om leuke activiteiten te organiseren.

Financieel,

Het bestuur heeft gesprekken gevoerd met de gemeente Veldhoven en de directie van de Heiberg over het voortbestaan van TV de Hogt.

Door aanpassing van de contracten van de banen, baanhuur op basis van ledental, zijn we in ieder geval tot en met 2020, een financieel gezonde tennisvereniging.

Vanaf 1 januari 2018 gaan we rechtstreeks huren van Sport & Evenementencomplex de Heiberg, de gemeente Veldhoven trekt zich volgens het gemeentebeleid, volledig terug.

De gemeente heeft wel contractueel met de Heiberg vastgelegd dat de Heiberg de baanhuur voor onze vereniging moet garanderen, in ieder geval tot 2020. Het is de intentie om ook na 2020 als tennisvereniging gebruik te maken van de buitenbanen van de Heiberg.

Door een actieve sponsorcommissie hebben we naast jullie contributie ook noodzakelijke inkomsten van sponsoren.

 

Het Park,

De directie van de Heiberg heeft te kennen gegeven dat zij voornemens zijn om een ander bestemming te creëren voor de banen 1 t/m 5. De ideeën hiervoor zijn in vergevorderd stadium. Er zijn vergunningen aangevraagd voor een speellandschap met uitbreiding van het terras.

Er blijven er 4 banen over voor de competities, het Open Toernooi, vrij spelen en andere activiteiten. Voor interne activiteiten mogen wij ook gebruik maken van baan 10. Op korte termijn wordt een visual gemaakt die op de informatiebalie zal worden geplaatst. Voor vragen hierover kunnen jullie bij Rutger Smak Gregoor en Peter-Jan van Vlerken terecht. Voortgang en verdere ontwikkelingen worden via een Nieuwsbrief op de site geplaatst.

 

Het Bestuur zoekt vrijwilligers,

Nu na jarenlange inspanning en omdat het voortbestaan van de vereniging, op dit moment, zeker is gesteld hebben een aantal Bestuursleden en vrijwilligers te kennen gegeven dat zij hun stokje over willen dragen aan opvolgers. De bestuursfuncties zijn inmiddels ingevuld maar we zijn nog  op zoek naar:

  • Een nieuwe Webmaster, iemand die de website beheerd, nieuwe berichten voor activiteiten op de website plaatst, oude berichten of informatie verwijderd enz.

 

Wie heeft een paar uurtjes per week tijd voor onze vereniging?

Graag aanmelden bij één van de huidige bestuursleden.