Voorstel nieuwe opzet tennistoernooi 2019

Waar we 10 jaar geleden nog een groot aantal deelnemers mochten begroeten op ons legendarisch “ De Open Hogt Toernooi, “ en onze clubkampioenschappen goed bezet  waren,  zowel in de singles als ook in de dubbels, is er vastgesteld  dat de afgelopen jaren de aantal deelnemers in beide toernooien enorm  is gedaald.

Afgelopen jaar hebben onze 2 toernooicommissies, te weten:
“ De Open Hogt en Clubkampioenschappen, “  te kennen gegeven in 2019 de toernooien niet meer te organiseren.
De motivatie hierachter zijn een aantal factoren die we nu niet hoeven te benoemen. Hierover is voldoende gesproken tussen de betreffende commissies en het bestuur.
Door de mensen die zich altijd hebben ingezet om de toernooien te organiseren  is  wel aangegeven dat zij bereidt zijn om in 2019 mee te helpen aan een nieuwe opzet te zetten tennistoernooi.
Het doel van de nieuwe opzet van een toernooi moet zijn dat er voldoende mensen binnen de club deel te nemen aan het toernooi. Dat het toernooi georganiseerd wordt door en voor de leden van TV De Hogt.

Het toernooi “ De Open Hogt,” heeft zich altijd afgespeeld in week 27 (  eind juni begin juli ).
Deze periode is redelijk gunstig te noemen de voorjaarscompetities zijn gespeeld. Er zijn diverse varianten te bedenken hoe je een zo groot mogelijk aantal mensen op de tennisbaan kunt krijgen.  Als we zouden willen singelen is dat qua capaciteit niet echt handig. Gezien de aantal  tennisbanen die wij ter beschikking hebben. Daarom is het organiseren van een dubbeltoernooi het meest voor de hand liggend.

Voorstel nieuwe opzet tennistoernooi 2019

  • Het weekend van 28, 29 en 30 juni 2019 zou uitermate geschikt zijn, omdat in het weekend van 6 juli 2019 de zomervakantie voor het zuiden start.
  • Dat we een dubbeltoernooi organiseren waarbij we in een zo kort mogelijke periode van 3 dagen ( vrijdag van 18.00 uur t/m 22.00 uur, zaterdag en zondag van 09.00 uur tot en met 17.00 uur) zoveel mogelijk wedstrijden kunnen plannen.
  • Dat je je als deelnemer aan het toernooi slechts voor 1 categorie mag opgeven
  • Dat je in een poule wordt geplaats waarin je allemaal een keer met – en tegen een poule-maatje speelt
  • Dat we geen +35 of +50 categorieën toepassen
  • Dat de wedstrijden 1 uur duren en de punten doortellen
  • Dat betekent een maximale tenniscapaciteit die gevuld kan worden van 80 uren tennis
  • Dat je als deelnemer zo min mogelijk restricties aangeeft gedurende het toernooi

Er zijn mijn inziens voldoende ideeën onder de leden voor de aankleding van het toernooi, zoals ter afsluiting een BBQ.