BIJZONDERE ALV 20-09-2021

UITNODIGING BIJZONDERE ALGEMENE LEDENVERGADERING

 Hierbij nodigen wij alle leden uit voor een Bijzondere Algemene Ledenvergadering op maandag 20 september 2021, aanvang 20:00 uur, in een van de ruimtes van Sportcomplex De Heiberg.

Bij deze nogmaals het verzoek om u op te geven
als u bij de Algemene Ledenvergadering op 20 september a.s. aanwezig zult zijn.
Aan de hand van het verwachte aantal aanwezigen kunnen wij dan beslissen in welke van de ruimtes van De Heiberg wij jullie kunnen begroeten.
U kunt u opgeven via het volgende email adres: secretariaat@tvdehogt.nl

Het wordt een cruciale vergadering over het wel of niet voortbestaan van onze vereniging. Alle leden worden dan ook verzocht om aanwezig te zijn, zodat iedereen kan mee beslissen over het lot van TV de Hogt.

In verband met de beperkingen van Covid-19 verzoeken wij jullie om na de ontvangst van de definitieve agenda, aan te geven of je hierbij aanwezig zult zijn. Aan de hand van het verwachte aantal aanwezigen kunnen wij dan beslissen in welke van de ruimtes van De Heiberg wij jullie kunnen begroeten.

MOGELIJKHEDEN OM TOCH TE BLIJVEN TENNISSEN 
Allereerst hieronder de uitslag van onze enquête inzake de eerste reactie van onze leden:

Er hebben 96 leden gereageerd (56% van het totaal aantal leden):

Punt 1: Een contract voor 2 banen voor 2022

. Ik blijf bij De Hogt                                 47            49%

. Naar andere vereniging                       45            47%

. Stop met tennissen                                 4              4%

Punt 2: Geen contract sluiten

. Naar andere vereniging                       84            87%

. Stop met tennissen                               12           12,5%

Conclusie: Punt 1: Bijna de helft van onze leden, die op de enquête hebben gereageerd, wil liever bij De Hogt blijven. Van de andere helft gaat het grootste deel toch naar een andere vereniging of stopt met tennissen. In het gunstigste geval blijven er dus ongeveer 80 tot 87 leden over.

Conclusie: Punt 2: Bijna alle leden gaan op zoek naar een andere vereniging of hebben die al gevonden. Helaas gaan er dan toch wel een 10-tal leden stoppen met tennissen.

Welke mogelijkheden zijn er om toch te blijven tennissen bij het opheffen van onze vereniging:

 1. Individueel een baan huren bij De Heiberg. Probleem is hier wel, dat we niet kunnen aangeven voor hoeveel jaar dit is. De Heiberg heeft nog altijd plannen om de ruimte van de 2 banen op een andere manier in te vullen, die beter past bij het speeltuingebeuren.

2. Naar een andere vereniging. Wij hebben informatie ingewonnen bij de Veldhovense tennisclubs (zie ook onze mail van 5 augustus jl.):

a. Metzpoint: geeft aan niets voor ons te kunnen doen. Zij hebben nu ongeveer 100 personen op de wachtlijst staan.

b. De Korrel: heeft 10 banen en ca. 800 leden. Er is momenteel een wachtlijst van ca. 35 personen. Overdag is er voldoende ruimte, maar in de avonduren is het bijna altijd heel druk.

c. David Lloyd: heeft 10 banen die weinig gebruikt worden. Hier geldt een all-inclusive abonnement.

d. VLTC: heeft ook 10 banen en 670 leden. Zij hebben ruimte voor nieuwe leden. Overdag is er voldoende ruimte. ’s Avonds tussen 7 en 9 uur is het wat moeilijker. Er kan competitie worden gespeeld. Alleen voor de vrijdagavonden zal eventueel geloot moeten worden.

e. Buiten Veldhoven: Volley Eindhoven en WLTV Waalre hebben aangegeven dat zij nog voldoende ruimte hebben. Ook voor competitie. Steensel, Knegsel en Wintelre hebben ook nog ruimte.

 

 1. Alleen bij grotere groepen die naar een andere vereniging gaan, kan de KNLTB ons ondersteunen. Kleinere groepen moeten zich individueel aanmelden bij de betreffende vereniging.

 

TOELICHTING AL DAN NIET OPHEFFEN TV DE HOGT

Sportcomplex De Heiberg heeft, zoals iedereen wel bekend is, besloten om baan 3, 4 en 5 ter beschikking te stellen aan The Padellers, voor de aanleg van padelbanen. Voor TV de Hogt blijven dan alleen baan 1 en 2 over om deze eventueel te huren voor het seizoen 2022.

Dit heeft voor onze vereniging de volgende consequenties:

 1. Wij kunnen deze 2 banen huren voor 2022 voor een bedrag van ca. EUR 13.000 per jaar. Dit kunnen wij van de contributiebijdragen bij lange na niet opbrengen.
 2. Voor 2023 kan er geen enkele garantie worden gegeven dat wij nogmaals voor een jaar kunnen huren. De jaren daarna zijn praktisch uitgesloten.
 3. Gedurende het speeltuin-seizoen kunnen wij gebruik maken van de buiten-bar. Er zal in de avonduren geen tot heel weinig barbezetting zijn. Wij zijn dan praktisch helemaal afhankelijk van de mogelijkheden die The Padellers ons zouden kunnen en willen bieden in de grote kantine.
 4. De trouwe huurders van baan 5 (huurders van De Heiberg) zullen ook gebruik moeten kunnen maken van de eventueel door ons te huren banen 1 en 2. Dit zal in principe alleen overdag en in het weekend zijn; dus op stille uren en in overleg.
 5. Ook zal er ruimte gemaakt moeten worden voor een aantal uren training. Dit gebeurt overigens op stille tijden en altijd in overleg met ons.
 6. Wij kregen niet de indruk dat De Heiberg van plan was om hier (punt 4 en 5) met de huurprijs rekening te houden.
 7. Er kan wel competitie worden gespeeld, maar beperkt. Met 2 banen kunnen er 2 teams op hetzelfde tijdstip spelen, de één uit en de ander bij ons op het park.
 8. Vrijdagavond is er in principe geen mogelijkheid om competitie te spelen. De buiten-bar is dan gesloten en wij zijn dan weer volledig afhankelijk van The Padellers.
 9. Bij niet-huren van de 2 banen door TV de Hogt, kan iedereen bij De Heiberg een baan huren. Dit kan eventueel via een contract op een vaste tijd. Afhankelijk van het aantal uren per week zal dit qua prijs niet veel afwijken van de hoogte van het lidmaatschap van onze vereniging.