Uitnodiging algemene ledenvergadering 22-2-16

Beste leden,

 

Namens het bestuur wil ik jullie van harte uitnodigen voor de Jaarvergadering op maandag 22 februari 2016.

De vergadering zal worden gehouden in de kleine kantine op Sportcomplex De Heiberg. Aanvang  20.00 uur.

Ook dit jaar zijn er weer belangrijke zaken die we met jullie willen bespreken.

Dit jaar (2016) wordt een pilotjaar wat de samenwerking met VLTC betreft.

Een aantal activiteiten die wij dit jaar gaan organiseren is ook bestemd voor de VLTC leden. En andersom vanzelfsprekend ook.

Frank Coppens is 5 jaar onze voorzitter geweest en heeft aangegeven hier mee te stoppen, vanwege drukke werkzaamheden. Bram Hoogendorp stelt zich kandidaat voor het voorzitterschap. Ook andere leden mogen zich hiervoor schriftelijk kandidaat stellen tot 7 dagen voor de vergadering bij de secretaris, vergezeld van 10 handtekeningen van leden.

Wij zien u graag op 22 februari.

 

De agenda en de bijbehorende stukken staan op de site.

 

Bernadette Rijkers

Secretaris TV de Hogt