TV de Hogt Notulen jaarvergadering 22-02-2016

Notulen Jaarvergadering op 22-02-2016

 

 1. Opening.

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.  Hij geeft aan dat het quorum bereikt is, zodat tot een eventuele rechtsgeldige stemming kan worden overgegaan.
Er zijn  47 personen aanwezig.

 1. Ingekomen Stukken en Mededelingen.
  De secretaris maakt melding van de afwezigen die zich schriftelijk dan wel mondeling bij hem hebben afgemeld: Anne Bekkers, Charles Caers, Marion Blaney Davidson, Mies van Gerwen, Monique van Gerwen, Edwin Giethoorn, Imca Janssens, Hera van de Laar, Dianne van der Meulen, Maria Peters en Yet Vosters.

Er zijn geen officiële voorstellen door de leden  ingediend bij het bestuur.
Er zijn ook geen tegenkandidaten voor het voorzitterschap.

 1. De notulen van de jaarvergadering 2015.

Deze worden goedgekeurd.

 1. Het jaarverslag van het bestuur wordt goedgekeurd.

 

 1. De jaarverslagen van de diverse commissies worden goedgekeurd.

 

 1. Bespreking exploitatieoverzicht.
  Ine licht de cijfers toe. Er zijn geen vragen over het cijfermateriaal van afgelopen jaar.
  Op dit moment zijn we financieel gezond. Op dit moment zijn er 300 leden.

 

 1. De kascontrolecommissie heeft de boekhouding in orde bevonden. Zij geven de penningmeester een pluim, het ziet er perfect uit. De penningmeester en daarmee ook het bestuur wordt decharge verleend. Ruud Leenen treedt af als kascontrole lid. Frank van Hulst wordt 2e Helma Jacobs wordt benoemd tot nieuw lid voor de kascontrole.

 

 1. Samenstelling bestuur.

Frank Coppens treedt af als voorzitter. Maar hij zet eerst nog Anne Bekkers in het zonnetje. Zij vervult al 30 jaar de functie van Verenigingscompetitieleider (VCL). Anne wordt benoemd tot Lid van Verdiensten!  Anne is zelf niet aanwezig, maar wordt op haar vakantieadres blij verrast met een filmpje hierover. Inclusief het juichen en applaudisseren van de aanwezige leden. Anne Gefeliciteerd!

Ook Gerard Huskens wordt bedankt voor de vele jaren waarin hij het tossen heeft georganiseerd. Hierdoor hebben vele seniorenleden zich aangesloten bij onze vereniging  omdat dit altijd fantastisch was geregeld. Hij ontvangt de welbekende Hogt mok.

Frank blikt terug op de afgelopen 5 jaar van voorzitterschap waarin hij prettig heeft samengewerkt met zijn mede bestuursleden. Hij heet Bram Hoogendorp welkom als voorzitter en geeft het voorzitterschap over aan Bram. Bram stelt zich voor aan de leden en bedankt Frank met mooie woorden en cadeaus, waaronder een piketpaal  van TV de Hogt en de welbekende mok.

 1. Begroting 2016. De begroting voor 2016 is sluitend.
 2. Toekomst van de Hogt.
  In het kader van het onderzoek voor samenwerking met VLTC is besloten om een aantal activiteiten gezamenlijk te organiseren. We starten met Maart Single maand met aansluitend op 3 april de ontknoping hiervan en een gezamenlijk openingstoernooi met na borrelen. Op de website is een button geplaatst met daaronder een nieuwsbrief. Hier kan men steeds de laatste ontwikkelingen van de projectgroep lezen. In oktober zal een bijzondere ledenvergadering worden gehouden waar de leden tot stemming wordt gevraagd.

Enkele opmerkingen van de leden:

 • Jan van Kimmenade is van mening dat er geen toestemming is gegeven door de statuten.

A: De activiteiten vinden plaats in het kader van het onderzoek tot samenwerking. Het lot van de vereniging ligt in handen van de leden, wanneer zij later dit jaar voor stemmen.

 • Piet van Gerwen merkt op dat dit een jaar is voor samenwerken en kennismaking.
 • Rian Schwarzenegger vraagt wanneer de teams iets horen op welk park zij competitie spelen? A: De Hogt leden spelen competitie op het eigen park.
 • Frank van den Broek vindt dat leden een eigen keuze hebben waar ze lid zijn. Als ze naar VLTC willen kunnen ze opzeggen en de Hogt kan gewoon verder bestaan.
 • Theet Meurs merkt op: omdat we een vereniging zijn zonder jeugdleden hebben we een soort van sterfhuisconstructie. Mogelijk kunnen we als leden hier een creatieve oplossing voor bedenken.
 1. Eventuele voorstellen ingediend door de leden. Er zijn geen voorstellen ingediend.
 • Aldo van Hoof: Kan VLTC niet hier komen als vereniging? A: Wij hebben geen eigen bar (inkomsten) en geen eigen banen.
 • Jan van Kimmenade geeft aan een werkgroep te willen starten voor behoud van TV de Hogt. Huub Nihot sluit hierbij aan.
 • Harrie Jansen: Er is nu nog een contract, dus wat is nu dan het probleem?
 • Frank Coppens geeft aan dat hij verschillende keren overleg heeft gehad met de gemeente over het financieel gezond houden van de vereniging en daarom het teruggeven van banen. Dit zijn geen leuke gesprekken. Wij als vereniging zijn het contract voor het huren van 7 banen niet na gekomen. Wij huren er momenteel 5 van de gemeente.
 • Theet Meurs: Als wij niet aan onze verplichtingen hebben voldaan, kunnen we dan morgen voor een gesloten poort staan? Dat zal nu niet gebeuren maar in 2017 liggen de kaarten weer open.

Onder dankzegging sluit de voorzitter de vergadering om 21.15 uur.

 

 

Bernadette Rijkers

Secretaris