Taken overzicht

 
                         TAKEN OVERZICHT  TV DE HOGT
 TAAK   NAAM VRIJWILLIGER
Voorzitter :  – Frank Coppens
* Trainingen – Piet van Kruijsdijk
* Accommodatie – Piet van Kruijsdijk
* Ballenverstrekking – Piet van Kruijsdijk
* Contactpersoon naar Heiberg – Frank Coppens
Secretaris  – Bernadette Rijkers
* Notuleren Bestuursvergadering – Bernadette Rijkers
* Legen postbus op complex – Bernadette Rijkers
* Archief bijhouden
*Clubkasten bijhouden – Anne Bekkers
* Opvang nieuwe leden
* Aansturing tennisbuddy’s
Catering – Aldo van Hooff
Penningmeester  – Ine van Schoonneveldt
* Ledenadministratie – Tessa van Iersel
* Aankleding Heibergier – Rian Schwarzenegger
* Organisatie helpersfeest
Voorzitter PR en communicatie (niet-vacant) – Peter van Kol
* PR
* Sponsoring
* Draaiboeken maken
* Jaarlijkse update informatiebulletin -Bernadette Rijkers
* Jaarlijkse activiteitenkalender maken – Monique Sandmeijer
* Web/social media – Annemarie van Hooff
* Beheer Jiba systeem – Peter van Kol
Voorzitter technische commissie (niet vacant) – Tiny Dekkers
* Open toernooi -Huub Nihot
* Clubkampioenschappen
* Organisatie 1 dag toernooi voor senioren -Marcel Laarhoven
* Organisatie openingstoernooi
* Organisatie Lekkere Haptoernooi – Yet Vosters en Paula van de Sande
* Organisatie  Zorg-dat-je-erbij-bent toernooi
* Organisatie Invitatie toernooi
* Organisatie ‘Maart is single maand” – Piet van Gerwen
* Assistent tossen maandagochtend – Gerard Hüskens + ……..
* Assistent tossen woensdagochtend – Gerard Hüskens + ……..
* Assistent tossen vrijdagochtend – Gerard Hüskens + ……..
* KNLTB competities – Anne Bekkers
* Interne wintercompetitie binnen (gemengd dubbel) – Theet Meurs en Mies van Gerwen
* Interne wintercompetitie binnen (dames dubbel) – Tiny Pero
* Interne Lente-, Herfst- en Wintercompetitie buiten – Tiny Dekkers
* Blokkeren banen – Tiny Dekkers