Taken overzicht vrijwilligers

 TAKENOVERZICHT  TV de Hogt
TAAK NAAM VRIJWILLIGER
Voorzitter : Bram Hoogendorp
* Trainingen Piet van Kruijsdijk
* Accommodatie Piet van Kruijsdijk
* Ballenverstrekking Piet van Kruijsdijk
* Contactpersoon naar Heiberg Bram Hoogendorp
Secretaris Vacature
* Notuleren Bestuursvergadering Bernadette Rijkers
* Legen postbus op complex Bernadette Rijkers
* Archief bijhouden
*Clubkasten bijhouden Anne Bekkers
* Opvang nieuwe leden
* Aansturing tennisbuddy’s
Catering Aldo van Hooff
Penningmeester  : Ine van Schoonneveldt
* Ledenadministratie Ine van Schoonneveldt
* Aankleding Heibergier
* Organisatie helpersfeest
Voorzitter PR en communicatie (niet-vacant) Peter van Kol
* PR Peter van Kol
* Sponsoring Peter van Kol
* Draaiboeken maken
* Jaarlijkse update informatiebulletin Bernadette Rijkers
* Jaarlijkse activiteitenkalender maken Monique Sandmeijer
* Website Peter Maes
* Beheer Jiba systeem Peter van Kol
Voorzitter technische commissie (niet vacant) Vacature
* Open toernooi Huub Nihot
* Clubkampioenschappen
* Organisatie 1 dag toernooi voor senioren
* Organisatie openingstoernooi
* Organisatie Lekkere Haptoernooi Yet Vosters en Paula vd Sande
* Organisatie  Zorg-dat-je-erbij-bent toernooi  Marleen Faasen en Bernadette Rijkers
* Organisatie Invitatie toernooi
* Organisatie ‘Maart is single maand” Piet van Gerwen
* Managers tossen Ad van Lierop
Riekie Rockx
* KNLTB competities Anne Bekkers
* Interne wintercompetitie binnen (gemengd dubbel) Theet Meurs
* Interne wintercompetitie binnen (dames dubbel) Tiny Pero
* Interne Lente-, Herfst- en Wintercompetitie buiten Tiny Dekkers
* Blokkeren banen Tiny Dekkers