Sponsorbeleid

Sponsorbeleidsplan T.V. De Hogt 

Waarom sponsoring.

 • Motieven voor sponsoring.
 • Mogelijkheden van sponsoring.
 • Randvoorwaarden
 • Realisatie

Waarom sponsoring.
Sponsoring zal door de te verwachten reductie van gemeentelijke subsidies en het ontbreken van inkomsten uit de exploitatie van het clubhuis een steeds belangrijkere bron van inkomsten voor de vereniging worden.
Motieven voor sponsoring.
Een bedrijf dat overgaat tot sponsoring van een sportvereniging heeft daarvoor een aantal motieven:

  • Het verhogen van de omzet Het verhogen van de bedrijfsomzet kan de sponsor bereiken door het direct leveren van goederen aan de sportvereniging. Indirect kan de omzet van de sponsor verhoogd worden doordat hij de gesponsorde vereniging gebruikt als communicatiekanaal om potentiële afnemers te bereiken, bijvoorbeeld door het verspreiden van reclamemateriaal of het organiseren van verkoopactiviteiten.
  • Het vergroten van naamsbekendheid Voor veel bedrijven geldt dat het verkrijgen van naamsbekendheid in de wereld van het zaken doen, belangrijk is. Daarmee beoogt het bedrijf behoud of uitbreiding van het marktaandeel.
  • Persoonlijke motieven Zowel bedrijven als privé personen kunnen ook om persoonlijke redenen sponsoren. Die redenen kunnen divers zijn maar komen meestal voort uit betrokkenheid met de vereniging.

Dit kunnen ook donaties zonder tegenprestatie zijn.

Mogelijkheden van sponsoring.De vereniging biedt de volgende mogelijkheden tot sponsoring aan.

 • Boardingsponsoring Het aanbrengen van banners , vlaggen etc. op het tennispark
 • Advertenties De sponsor wordt een vermelding op de website van de vereniging aangeboden met een link naar de website van het bedrijf. Ook het plaatsen van specifieke advertenties op de website is mogelijk.
 • Teamsponsoring De sponsor kan een team adopteren en door middel van bv. de naamsvermelding op de kleding reclame maken.
 • Toernooisponsoring De sponsor kan een toernooi adopteren en bij die gelegenheid commerciële activiteiten ondernemen.
 • Materiaalsponsoring

Randvoorwaarden.Bij elke overeenkomst van de vereniging met een sponsor zijn de volgende randvoorwaarden van toepassing.

 • Elke overeenkomst met een sponsor zal contractueel worden vastgelegd.
 • Bij aankopen/uitbestedingen van de vereniging krijgen geschikte sponsors altijd de mogelijkheid een aanbieding te doen.
 • De vereniging zal geen actieve rol spelen bij de commerciële activiteiten van de sponsor.
 • De sponsor krijgt geen toegang tot privé informatie van de leden (b.v. ledenlijst).
 • Exclusiviteit en privileges worden niet verleend.
 • Als de activiteiten van een sponsor tot klachten van leden leidt zullen deze met de sponsor worden besproken en kan het contract worden opgezegd.

Realisatie.
De activiteiten m.b.t. sponsoring worden belegd bij de Sponsorcommissie met de volgende verantwoordelijkheden.

 • Eigen administratie en voortgangsbewaking.
 • Afdracht aan de vereniging in overleg met penningmeester vereniging
 • Eigen initiatief ten aanzien van nieuwe impulsen
 • Contractueel vastleggen van afspraken middels de vastgelegde contractformats.
 • Aanschaf en vervanging van reclamemiddelen worden uit de algemene middelen gefinancierd en via de penningmeester aangevraagd.
 • Als er zich van deze richtlijn afwijkende vormen van sponsoring aandienen worden deze aan het bestuur van de vereniging ter goedkeuring voorgelegd.

Peter van Kol 29-01-2012