Samenstelling Bestuur

Voorzitter :                              Bram Hoogendorp          Tel :  040-2124402

Penningmeester :                   Ine van Schoonneveldt   Tel : 040-8442962

Secretaris :                               Riekie Rockx                      Tel : 06-53329562

Technische Commissie :        Ruud Leenen                     Tel : 040-2539614

Sponsoring en Informatie :   Peter van Kol                     Tel : 040-2953498