Reglement wintercompetitie 2014/2015

Wedstrijdreglement Wintertennis Gemengd Dubbel en Heren Dubbel

 

TV DE HOGT

1. Wedstrijdtijd

De wedstrijdtijd bedraagt 60 minuten inclusief inspeeltijd

Punt gemaakt tijdens het eindsignaal telt niet mee.

Begin en einde worden aangegeven door de zoemer.

2. Puntentelling

Er worden maximaal 2 sets gespeeld.

Voor iedere gewonnen game krijgt men een punt.

De winnaar van een set krijgt 1 punt extra.

Wanneer een set niet afgespeeld is, ontvangt men ook geen extra punt.

Een set win je bij 2 punten verschil b.v. 6-4 en 7-5

Indien een set eindigt in 6-6 dan krijgt ieder 6 punten, geen extra punt.

3. Blessures

Indien tijdens de wedstrijd een speler/ster geblesseerd raakt en moet uitvallen dan is de puntentelling als volgt:

Blessure tijdens de eerste set bij een stand van 4-3 (blessure in team B) de stand wordt     6-3 en 6-0.

Blessure tijdens de tweede set bij een stand van 6-3 en 3-5 (blessure in team B) de stand wordt 6-3 en 6-5.

De behaalde punten van het geblesseerde koppel blijven gehandhaafd.

4. Periodes.

De wintercompetitie bestaat uit 3 periodes van 9 of 10 weken. Per periode speelt men 7 wedstrijden (poule bestaat meestal uit 8 koppels).

Na afloop van de periode wordt een promotie/degradatiesysteem toegepast. De commissie beslist over een juiste promotie / degradatieregeling in                     verband met het feit dat er soms een afwijkend aantal koppels in een poule is ingedeeld.

5. Uitslagen

De uitslagen moeten direct na afloop van de wedstrijd worden genoteerd in het uitslagenboek bij de balie dan wel in de kantine.

Bij constatering van foutief invullen van de uitslag wordt de uitslag bepaald op 0-0.

VOOR BEIDE KOPPELS VOLGT DEGRADATIE.

6. Invallers

Invallers zijn alleen toegestaan uit een LAGERE POULE.

In de Heren Dubbel competitie mag een invaller gevraagd worden zowel uit de Heren Dubbel als uit de Gemengd Dubbel competitie,de invaller uit               de Gemengd Dubbel dient minimaal 1 poule lager te spelen.

In de Gemengd Dubbel competitie zijn alleen invallers uit een lagere Gemengd Dubbel poule toegestaan, deelnemers uit de  laagste Gemengd               Dubbel poule mogen bij elkaar invallen.

Iemand van buitenaf mag in geval van een blessure de resterende wedstrijden van de periode spelen. De oorspronkelijke speler kan in die periode dan             niet meer terugkeren.

7. Wedstrijd verzetten

Indien men een geplande wedstrijd op een bepaalde datum of tijd niet kan spelen, dan moet men zelf deze wedstrijd ruilen of een invaller vragen.

Indien dit niet mogelijk is dan kan men de wedstrijd in overleg met de wedstrijdleiding verzetten.

 

Wedstrijden gepland op de eerste 2 zaterdagen van een periode kunnen niet verzet worden, men is dan verplicht of deze wedstrijd te ruilen       of een invaller te vragen. (men heeft geen recht op een andere vrije baan).

Voor het verzetten van de wedstrijden is op iedere wintertennis zaterdag een van de commissieleden op het sportcomplex aanwezig tussen 17.30 uur en 18.00 uur. Ook mag op die maandag voorafgaande aan de wedstrijd tussen 19.00 u en 20.00 u naar Mies van Gerwen gebeld worden. (2530993)

Hieraan zijn echter wel een paar voorwaarden verbonden.

–          De baan die niet gebruikt wordt moet tijdig bij de wedstrijdleiding afgemeld zijn, minimaal 1 week van te voren.

–          Als men niet tijdig afmeldt heeft men geen recht op een vrije baan en zal men zelf een baan moeten huren bij het sportcomplex om de wedstrijd te spelen.

–          Het verzetten van een wedstrijd kan alleen tussen de hierboven genoemde tijdstippen.

–          Het verzetten van de wedstrijd dient ook in overleg met de tegenstander te geschieden.

–          Het verzetten van een wedstrijd kan alleen op de door de wedstrijdleiding aangegeven vrije banen.

Het koppel,dat de wedstrijd verzet heeft, blijf verantwoordelijk voor het opnieuw plannen van de partij. Indien de wedstrijd niet verzet kan worden,dan wordt het verantwoordelijk koppel verplicht een vervangend koppel te zoeken en op de eerst geplande tijd te laten spelen.

 

ALS EEN WEDSTRIJD NIET GESPEELD IS VOOR HET EINDE VAN DE PERIODE, DAN DEGRADEERT HET VERANTWOORDELIJKE KOPPEL.

TEVENS WORDEN ALLE OVERIGE STANDEN VAN HET VERANTWOORDELIJKE KOPPEL UIT DE STANDENLIJST GESTREEPT.

 

8. Ballen.

Ieder speler/ster ontvangt 1 wedstrijdbal bij aanvang van de competitie.

Bij het begin van de 2e en 3e periode ontvang je weer een nieuwe wedstrijdbal.

De wedstrijdballen worden telkens op de 1e en 2e speeldag van elke periode uitgereikt.

 

In gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding.

 

Zijn er nog vragen bel ons dan gerust.

 

Veel tennisplezier

Mies van Gerwen

Theet Meurs