Pasjes ophalen 2017

Pasjes ophalen

Zaterdag 25 maart 2017 kunnen tussen 15:00 en 17:00 uur de pasjes

voor het seizoen 2017 worden opgehaald in de kantine van De Heiberg.

 

Automatische incasso contributie

Om en nabij 7 maart 2017 zal de contributie van uw rekening worden afgeschreven,

indien u ons een machtiging hiertoe heeft gegeven.

Alle overige leden krijgen deze week een factuur toegestuurd.

Deze gaarne vóór 20 maart a.s. betalen.

 

Competitieformulieren en ballen

De captains van de diverse competitieteams moeten vóór 20 maart 2017 een bedrag ad EUR 95 overmaken

op rekeningnummer NL80 RABO 0159 6431 55 t.n.v. TV de Hogt, onder vermelding van het team waarvoor betaald wordt.

Zaterdag 25 maart a.s., tussen 15:00 en 17:00 uur,

kunnen dan de competitiebescheiden worden opgehaald in de kantine van de Heiberg.