Ontwikkelingen bij de Heiberg

Beste Hogt-leden,

Helaas heeft De Heiberg ons te kennen gegeven dat de huurovereenkomst met onze vereniging, welke afloopt op 31 december 2021, niet verlengd zal worden.

Reden hiervan is dat zij een overeenkomst hebben afgesloten met The Padellers, een nieuw padel concept, met ingang van 1 januari 2022.   Door deze wijziging zullen tennisbaan 3 t/m 5 worden vervangen door 4 padelbanen.  

De Heiberg heeft aangegeven dat tennisbaan 1 en 2 in 2022 in ieder geval nog behouden worden. Wij als bestuur zijn met De Heiberg nog in gesprek over de invulling van die banen.   De Heiberg heeft ons vroegtijdig in vertrouwen op de hoogte gebracht van de gesprekken met The Padellers. Afgelopen woensdag zijn wij op de hoogte gebracht van het definitieve besluit.

Wij gaan proberen een oplossing te vinden en eventueel meerdere opties aandragen om door te kunnen gaan met onze vereniging. De leden moeten dan beslissen wat het moet worden.

We zullen daarvoor dan een Buitengewone Algemene Ledenvergadering organiseren.   Wij zullen u hierover binnenkort nader informeren.  

Het Bestuur