Opzeggen lidmaatschap

Middels dit formulier kun je je lidmaatschap bij TV de Hogt opzeggen.

Naam (verplicht)

Tussenvoegsel

Roepnaam (verplicht

Geboortedatum dd/mm/jjjj (verplicht)

Bondsnummer (verplicht)

Adres

Postcode/woonplaats

(Mobiel) Telefoonnummer

E-mailadres

Reden van opzegging

captcha

Voeg bovenstaande code in voordat u op verzenden klikt (verplicht).