Machtigingsformulier

Met dit formulier geeft u de penningmeester van TV de Hogt toestemming om tot het einde van het lidmaatschap de contributie jaarlijks te innen en automatisch van uw rekening af te schrijven. Dit geldt tevens voor het inschrijfgeld in het eerste jaar van het lidmaatschap en voor de vereiste bijdrage bij een eventuele deelname aan de wintercompetitie. De jaarlijkse contributie wordt tijdens de Algemene Ledenvergadering vastgesteld. Opzeggen van het lidmaatschap dient vóór 31 december te worden gedaan. Bent u te laat, dan behoudt de vereniging dus het recht om de contributie te innen en automatisch af te schrijven.

Het gemak en de voordelen van automatisch afschrijven:
• U bespaart uw vereniging enorm veel werk
• U betaalt altijd op tijd
• U helpt mee administratiekosten te besparen
• U bespaart zich de rompslomp van het regelen van terugkerende betalingen
LET OP: Indien u geen machtiging afgeeft, wordt er per jaar € 5,- p/p aan administratiekosten in rekening gebracht.

Afschrijvingsperiode
ContributieFebruari/maart van het verenigingsjaar
Wintercompetitie*September

  Rekeninghouder (verplicht)

  Adres (verplicht)

  Postcode en Woonplaats (verplicht)

  E-mailadres (verplicht)

  Bank en Bankrekeningnummer (verplicht)

  Datum dd/mm/jjjj (verplicht)