Lesregelement

Lesreglement TV De Hogt

Periode: De zomertraining start voor de senioren in de eerste week van april. De zomercursus bestaat uit 14 trainingen voor de senioren, onder voorbehoud van uitval van feestdagen. De wintertraining start in de eerste week van september. De wintercursus bestaat uit 2 blokken van 13 trainingen. De trainingen worden verzorgd door de trainers van tennisschool Joep Caers. Voor de geplande lessen verwijzen wij naar de lesplanning.

Lesduur: 1 lesuur is 60 minuten.

Tarieven: De lestarieven staan op het inschrijfformulier en zijn inclusief, btw, gebruik van tennisballen, tennisbaan, eventueel ballenkanon en overige materialen. Het totale lesgeld wordt geïnd via automatische incasso door tennisschool Joep Caers.

Inschrijving: Het inschrijfformulier voor training is bindend vanaf het moment van binnenkomst bij tennisschool Joep Caers. Aanmelding voor de trainingen houdt in dat u akkoord gaat met het lesreglement en de tarieven voor de trainingen, zoals deze gepubliceerd zijn op het inschrijfformulier. Afzegging van de training na inschrijving verplicht u tot het betalen van het volledige trainingsgeld.

Indeling: 1 week voor aanvang zal de indeling bekend gemaakt worden per e-mail of telefoon. Tijdens de indeling wordt voor zo ver mogelijk rekening gehouden met speelsterkte, leeftijd en opgegeven verhinderingen. De trainer bekijkt de eerste twee trainingen of de groepjes goed zijn samengesteld, eventueel kunnen hierin nog wijzigingen aangebracht worden om iedereen op de juiste speelsterkte te laten trainen.

Uitval training: Bij slechte weersomstandigheden of een slechte conditie van de banen bestaat de mogelijkheid om de trainingen op de binnenbanen te houden ( hiervoor wel binnenschoenen meebrengen). Als een training niet doorgaat zal hierover telefonisch bericht worden gegeven. Bij twijfel kan de deelnemer altijd de trainer bellen. Trainingen die, vanwege bovengenoemde reden toch zijn uitgevallen, worden ingehaald met een maximum van 2 per cursus.

Verhindering trainer: Bij eventuele verhindering van de trainer krijgen de deelnemers tijdig hierover bericht. Trainingen, die om deze reden uitvallen, worden altijd ingehaald.

Verhindering deelnemer: Bij verhindering van de deelnemer dient de trainer tijdig op de hoogte gesteld te worden, zodat eventuele vervanging geregeld kan worden. Tevens kan het trainingsprogramma aangepast worden. Niet komen opdagen zonder tegenbericht is storend voor zowel de trainer als deelnemers. Gemiste trainingen kunnen niet worden ingehaald.

Aanvang van de les: De trainers streven ernaar om de lessen op tijd aan te vangen. Te laat komen is hinderlijk voor de trainer en de lesgroep. Zorg daarom dat je ruim op tijd aanwezig bent. Bij regelmatig of veel te laat komen beslist de trainer over deelname aan de tennisles.

Kleding: Iedereen is verplicht om deel te nemen aan de trainingen in tenniskleding. Dus geen voetbalshirts e.d. Belangrijk is ook het juiste schoeisel. Vraag in de sportwinkel bewust naar tennisschoenen. Indien dit niet goed is worden de deelnemers hierop aangesproken.

Inschrijving: Alleen leden van TV De Hogt kunnen inschrijven voor de trainingen. Voor zowel zomertraining als wintertraining vindt een aparte inschrijving plaats. Indeling van de lesgroepen vindt plaats door de hoofdtrainer in samenspraak met de eventuele overige trainers. Indeling zal geschieden op binnenkomst van inschrijving. Inschrijving verplicht tot betaling.

Verzekering: De tennistrainer, de vereniging en tennisschool Joep Caers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor het oplopen van enig letsel tijdens de tennistraining. Deelnemen is geheel op eigen risico. Mocht u onverhoopt een aantal lessen niet kunnen volgen (bijv. door blessures) dan zal het lesgeld niet geretourneerd worden. Wel is het toegestaan om een vervanger van het zelfde niveau in te zetten. Deze persoon dient wel lid te zijn van de vereniging.

Vragen stellen? Na afloop is er altijd de gelegenheid iets kort met de trainer te bespreken. In het geval dat hier meer tijd voor nodig is, graag een afspraak maken met de trainer.