Jaarverslag bestuur 2017

Jaarverslag van het bestuur 2017

In het jaar 2017 gaan wij als Tennisvereniging de Hogt als zelfstandige vereniging verder. Graag zien de leden en het bestuur een samenwerking met de andere Veldhovense tennis verenigingen. Dit is een punt dat onze voorzitter meeneemt naar de FVT vergaderingen.

In 2017 hebben er geen bestuurswisselingen plaats gevonden.

In totaal heeft het bestuur 8 bestuursvergaderingen gehouden. Ook hebben we met ingang van 2017 4 keer per jaar overleg gehad met Rutger Smak Gregoor en Peter-Jan van Vlerken van de Heiberg, hetgeen door beide partijen als positief wordt ervaren. De voorzitter is namens het bestuur nog bij verschillende overkoepelende vergaderingen aanwezig geweest en dan met name bij de Federatie Veldhovense Tennisverenigingen (FVT). Ook heeft het bestuur deelgenomen aan informatiebijeenkomsten van de gemeente en zijn er met de gemeente diverse gesprekken gevoerd.

Voor de organisatie van de diverse toernooien en activiteiten vraagt het bestuur aan de leden om zich vrijwillig te melden. Het bestuur heeft de hulp van de leden hard nodig!

Wat heeft er in 2017 nog meer plaatsgevonden:

• De PVGE heeft besloten om de baanhuur bij ons voort te zetten, waar wij heel blij mee zijn.

• In samenwerking met de Heiberg zijn in het voorjaar op banen 6 – 7 – 8 en 9 nieuwe M telborden geplaatst.

• De Heiberg heeft aangegeven om banen 1-2-3-4 en 5 op te ruimen ten behoeve van een Speellandschap

• Begin 2017 is er een enquête gehouden onder de leden over de activiteiten. Er zijn verschillende activiteiten aangepast naar de ideeën die uit de enquête voort zijn gekomen.

We zijn 01 januari gestart met 267 leden en hebben op 31 december 2017 afgesloten met 239 leden.

Rest mij om alle leden namens het bestuur te bedanken voor hun inzet en voor hun sportieve bijdrage in het afgelopen tennisseizoen. In het bijzonder aan de leden die zich inzetten voor de organisatie van diverse activiteiten. Ook dank aan alle instanties waar het bestuur het afgelopen jaar op een prettige wijze mee heeft samengewerkt.

Bernadette Rijkers

Secretaris

Jaarverslag Technische Commissie 2017

Secretariaat / Voorzitter

De Technische Commissie heeft in het jaar 2017 weer een aantal maal vergaderd. Van deze vergaderingen zijn door de secretaris in verslagen vastgelegd.

Openingstoernooi

Op woensdagavond 29 maart is er op het tennispark ( 4 banen waren gereed om te bespelen) een openingstoernooi voor het nieuwe zomerseizoen gespeeld. Hier is door 32 personen aan deelgenomen. Op deze woensdagavond is het een gezellig en sportief toernooi geweest.

Op de 4 Premium Gravel Plus banen zijn nieuwe M-telborden geplaatst.

Toss

Alle leden hebben op maandag-, woensdag-, en vrijdagochtend kunnen tossen van 9.00 – 12.00 uur. Er werd gespeeld op de banen 1 t/m 3 en 6+7+8 afhankelijk van het aantal deelnemers. Baan 9 blijft beschikbaar voor vrij tennissen. Ook op woensdagavond van 18.45 – 23.00 uur word er getosst op de banen 1 t/m 3.

Interne outdoor Lente-competitie

De interne Lente competitie voor dubbels is weer georganiseerd op de maandagen van april tot juli. Na de eerste ronde werd er een promotie/degradatie doorgevoerd en de 2de ronde gespeeld . In totaal hebben 18 koppels verdeeld over 3 poules meegedaan. Deze competitie is weer positief ontvangen en staat vast op de activiteiten agenda.

KNLTB Voorjaars Competitie

De afgelopen competitie is deelgenomen met 16 teams en afgesloten met 2 kampioenen. Op onze banen is iedereen, zeker ook de tegenstander, erg blij om toch weer op gravel of op de Premium Gravel Plus banen te kunnen spelen.

In april, mei en begin juni waren de banen weer goed bezet met oefenwedstrijden. De competitiedagen maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en op zondag werd er op een gezellige en sportieve manier om de overwinning gestreden. E.e.a. werd door de bezielende leiding van Anne Bekkers in goede banen geleid. Op vrijdagavond wordt als 3de set een supertiebreak gespeeld.

Op vrijdag 2 juni is het einde van de voorjaars competitie afgesloten met de huldiging van de kampioenen en met een avondje tennis, een hapje en een drankje.

Seniorentennis

Het ééndags Senior 50Plus toernooi op 26 mei is door het team van Ine van Schoonneveldt en Ria van Houten dit jaar georganiseerd, naar tevredenheid van de deelnemers. Naast een tennistoernooi werd er ook een lunch aangeboden en een kleine loterij gehouden. Zeer geslaagde dag met een deelname van 24 dames en heren.

“Zorg dat je erbij bent” tennistoernooi

Op dinsdag 20 Juni is er door 34 deelnemers een gezellig avond toernooi gespeeld. Door Marleen Faasen en Helma Jacobs is dit in goede banen geleid.

Zomer toss

Tiny Pero heeft een gezellige zomertoss georganiseerd met deelname van 22 enthousiaste dames. Er is gespeeld op 7 dinsdagmorgens in de maanden mei en juni.

Open toernooi

De nieuwe toernooicommissie onder de voorzitter Huub Nihot heeft met succes weer een goed open toernooi georganiseerd. In de week van 1 tot 9 juli werden er in 30 categorieën gestreden. De lagere categorieën spelen in poules. De hogere categorieën spelen liever het afvalsysteem. 30 eigen leden van onze eigen vereniging speelden mee. Gedurende het toernooi werden de deelnemers en de toeschouwers weer voorzien van de nodige hapjes en versnaperingen.

Tijdens de finaledag zijn, alle finalisten en kampioenen gehuldigd en kon men weer genieten van de traditionele BBQ, welke voor alle deelnemers beschikbaar was. Een compliment aan de gehele commissie voor de organisatie van een prachtige week tennis.

Clubkampioenschappen

De clubkampioenschappen singles en dubbels 2017 zijn gespeeld met een finaledag op zaterdag 2 september. Op donderdag 31 augustus is er een niet-tennis activiteit georganiseerd en wel een goed geslaagde Pub Quizz. De wedstrijden zijn dit jaar over een periode van 2 weken gepland. Er werd niet dagelijks gespeeld om zo wat spreiding te krijgen en mee te kunnen doen aan 2 onderdelen. Voor de clubkampioenschappen hadden 57 deelnemers zich aangemeld.

Er waren elke avond hapjes en de afsluiting was met een buffetje van Aldo, geregeld door Rian. Dit was top!

Interne outdoor Herfst-competitie

In het najaar is een interne Herfst competitie voor dubbels georganiseerd. In totaal hebben 20 koppels verdeeld over 4 poules in de periode van 25 september tot 22 december meegedaan. Het herfstweer op de maandagen was over het algemeen goed.

Invitatie toernooi

Door te weinig inschrijvingen is het invitatietoernooi gecanceld.

KNLTB Najaars Competitie

Ook in het najaar zijn verschillende teams zowel in HD, GD en DD actief geweest op de donderdag en vrijdagavonden. Er hebben 5 senioren teams mee gedaan. Het donderdag dames team is kampioen geworden.

“Lekkere hap” toernooi.

Het lekkere hap toernooi is dit jaar door een organisatorisch probleem niet gespeeld.

KNLTB Winter Competitie 2016-2017

Er heeft een damesteam meegedaan in de wintercompetitie en is op een verdienstelijke 2de plaats geëindigd.

Wintertennis zaterdagmiddag 2016-2017

Met de wintertennis is op zaterdag onder leiding van Theet Meurs gestart. 16 deelnemers voor deelname hebben de competitie in een andere opzet gespeeld. Iedereen moet individueel inschrijven en speelt met een wisselende partner. Men kan spreken over een sportieve en gezellige competitie op de zaterdagen.

Wintertennis dinsdagmorgen 2016-2017

Al sinds de oprichting organiseert TV De Hogt in het winterseizoen een dames dubbel competitie. Er wordt gespeeld op de dinsdagmorgen vanaf 10.00 uur tot 12.00 uur. Deelname is voor elk niveau, voor gevorderden maar ook voor beginners die voor het eerst ervaring op willen doen in competitieverband. In september 2016 zijn we gestart met 32 deelneemsters. Er wordt gespeeld in 3 ronden van telkens 6 wedstrijden per ronde. Op 28 maart heeft er een gezellige afsluiting plaats gevonden met een toernooitje, koffie en natuurlijk de prijsuitreiking. Dit alles onder de organisatie van Tiny Pero.

Trainingen

Sportivity verzorgt de trainingen.

Onderstaand de commissieleden welke de activiteiten begeleiden.

Terugkijkend op het afgelopen seizoen kunnen we constateren dat het wederom gelukt is om de leden van tennisvereniging De Hogt op een plezierige manier te kunnen laten tennissen.

Namens de Technische Commissie:

Anne Bekkers KNLTB voorjaar-, najaar- en wintercompetities

Piet van Kruijsdijk Ballen coördinatie

Ine van Schoonneveldt, Ria van Houten Seniorentennis 55+

Gerard Hüskens, Ad v.Lierop, Riekie Rocks Toss

Marleen Faassen, Helma Jacobs Zorg dat je er bij bent toernooi

Theet Meurs Wintertennis indoor zaterdag

Tiny Pero Wintertennis indoor dinsdag en zomertoss dinsdag dames

Jan van Kimmenade en zijn team Clubkampioenschappen

Huub Nihot en zijn commissie Open toernooi

Greet Gijssen Secretariaat

Tiny Dekkers Voorzitter, Outdoor lente-, en herfstcompetitie

Jaarverslag 2017 Sponsor / Informatie commissie

In 2017 was de totale opbrengst van onze 12 sponsors € 9.868,21.

Zeer teleurstellend was de opbrengst van de RABO clubkas campagne , op De Hogt werden slechts 49 stemmen uitgebracht die € 338,21 opleverden.

Vier sponsors hebben aangeven in 2018 te stoppen met de sponsoring .

De wervingsactie, waarbij 41 Veldhovense bedrijven werden benaderd, heeft niets opgeleverd.

Voor de begroting van 2018 daalt de sponsoropbrengst naar € 8.630,- waarbij de mogelijke opbrengst van de RABO campagne niet is opgenomen.

Er wordt gezocht naar versterking van de Sponsorcommissie.

Voor de Informatie commissie zoeken we dringend een vervanger voor onze webmaster; Annemarie heeft aangegeven dat ze wil stoppen.

Onze website moet in dit jaar aangepast worden aan de ingrijpende veranderingen van de systemen van de KNLTB, waarvan we afhankelijk zijn voor de basis informatie. In samenwerking met Van der Looij –IT zal dit uitgewerkt worden.

Annemarie van Hooff Informatiecommissie webmaster

Peter van Kol Voorzitter Sponsor/Informatiecommissie