Jaarverslag ALV 2016

Verslag van het bestuur

Het jaar 2016 stond in het teken van: samen gaan met VLTC of De Hogt zelfstandig.

In het kader van onderzoek naar samen gaan hebben we in 2016 samen met VLTC een aantal gezamenlijke activiteiten georganiseerd. Hieraan is matig deelgenomen door leden over en weer. Tijdens de ALV op 22 februari 2016 heeft zich een werkgroep gevormd “De Hogt moet blijven”.  In september is tijdens de Buitengewone Ledenvergadering gestemd en met ruime meerderheid hebben de leden gekozen om als TV de Hogt zelfstandig te blijven.

Na 5 jaar voorzitterschap heeft Frank Coppens dit jaar de voorzittershamer overgedragen aan Bram Hoogendorp.

In totaal heeft het bestuur 9 bestuursvergaderingen gehouden. Ook hebben er een aantal gesprekken plaatsgevonden tussen (een afvaardiging van) het bestuur en het management van de Heiberg. De voorzitter is namens het bestuur nog bij verschillende overkoepelende vergaderingen aanwezig geweest en dan met name bij de Federatie Veldhovense Tennisverenigingen (FVT). Ook heeft het bestuur deelgenomen aan informatiebijeenkomsten van de gemeente en zijn er met de gemeente diverse gesprekken gevoerd.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering is Anne Bekkers benoemd tot Lid van Verdiensten.

In oktober hebben we afscheid moeten nemen van ons gewaardeerd lid Marcel Laarhoven. Marcel was mede toss leider en organiseerde ons 55+ toernooi.

Wat heeft er in 2016 nog meer plaatsgevonden:

  • De leden van de Sponsorcommissie zijn helaas gestopt met hun werkzaamheden. We zijn zoekende naar hun opvolgers/sters
  • Tessa van Iersel van de Ledenadministratie is gestopt met deze werkzaamheden. Ine van Schoonneveldt neemt deze taak over.
  • De PVGE blijft enkele banen van ons huren.
  • Er is een vrijwilligers dag georganiseerd waarop we onze vrijwilligers bedankt hebben voor hun tomeloze inzet.

We zijn 01 januari gestart met 307 leden en hebben op 31 december 2016 afgesloten met 267 leden.

Rest mij om alle leden namens het bestuur te bedanken voor hun inzet en voor hun sportieve bijdrage in het afgelopen tennisseizoen. Ook dank aan alle instanties waar het bestuur op een prettige wijze het afgelopen jaar mee heeft samengewerkt.

 

Bernadette Rijkers

Secretaris

Jaarverslag Technische Commissie 2016

Secretariaat / Voorzitter

De Technische Commissie heeft in het jaar 2016 weer een aantal maal vergaderd. Deze vergaderingen zijn door de secretaris in verslagen vastgelegd.

Interne outdoor Winter-competitie

In aansluiting op de interne Herfst-competitie is dit jaar de Winter-competitie voor dubbels georganiseerd. In totaal hebben 20 koppels verdeeld over 3 poules in de periode van 20 januari tot 24 maart meegedaan. De natte winter heeft er aan bijgedragen dat de buitenbanen niet bespeelbaar waren en hierdoor de competitie is geannuleerd.

Maart single maand

Piet van Gerwen heeft samen met VLTC een single competitie opgezet. Een competitie voor het spelen van single wedstrijden die tevens mooi als training voor de KNLTB voorjaars-competitie gebruikt kon worden. In poule wedstrijden werden elke week een promotie/degradatie doorgevoerd. Totaal 14 deelnemers waarvan de helft van VLTC.

Openingstoernooi

Op 3 april is er op het tennispark van VLTC een gezamenlijk openingstoernooi voor het nieuwe zomerseizoen gespeeld. Hier is door 36 personen van TV de Hogt aan deelgenomen. Een gezellig en sportief toernooi met als afsluiting een koud- warmbuffet.

Toss

Alle leden hebben op maandag-, woensdag-, en vrijdagochtend kunnen tossen van 9.00 – 12.00 uur. Er werd gespeeld op de banen 1 t/m 3 en 6+7+8 afhankelijk van het aantal deelnemers. Baan 9 blijft beschikbaar voor vrij tennissen. Marcel Laarhoven heeft het tossen begeleid.  Ook op woensdagavond van 18.45 – 23.00 uur word er getosst op de banen 1 t/m 3.

Interne outdoor Lente-competitie

De interne Lente competitie voor dubbels is weer georganiseerd op de maandagen van april tot juni. Na de eerste ronde werd er een promotie/degradatie doorgevoerd en de 2de ronde gespeeld. In totaal hebben 21 koppels verdeeld over 3 poules meegedaan. Deze competitie is weer positief ontvangen en staat vast op de activiteiten agenda.

KNLTB Voorjaars Competitie

De afgelopen competitie is afgesloten met 5 kampioenen. Op onze banen is iedereen, zeker ook de tegenstander, erg blij om toch weer op gravel of op de Premium Gravel Plus banen te kunnen spelen.

In april, mei en begin juni waren de banen weer goed bezet met oefenwedstrijden. De competitiedagen maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en op zondag werd er op een gezellige en sportieve manier om de overwinning gestreden. E.e.a. werd door de bezielende leiding van Anne Bekkers in goede banen geleid.

Ook het publiek wat op deze dagen kwam supporteren had op ons terras een prachtig uitzicht op de banen. Het weer werkte dit jaar gelukkig prima mee. We kijken terug op een gezellig en sportieve competitie.

Seniorentennis

Het Eéndags Senior 50Plus toernooi op 6 mei is door Marcel Laarhoven dit jaar georganiseerd naar tevredenheid van de deelnemers. Naast een tennistoernooi werd er ook een lunch aangeboden. Zeer geslaagde dag met een deelname van 50 dames en heren.

“Zorg dat je erbij bent” tennistoernooi

Op dinsdag 14 Juni is er door 36 deelnemers ( 6 van VLTC) een gezellig avond toernooi gespeeld. Door Marleen Faasen en Helma Jacobs is dit in goede banen geleid.

Zomer toss

Tiny Pero heeft een gezellige zomertoss georganiseerd met deelname van 36 enthousiaste dames. Er is gespeeld op 7 dinsdagmorgens in de maanden mei en juni.

Open toernooi

De nieuwe toernooicommissie onder de voorzitter Huub Nihot heeft met succes weer een goed open toernooi georganiseerd. In de week van 2 tot 10 juli werden er in 35 categorieen gestreden. De lagere categorieen spelen in poules. De hogere categorieen spelen liever het afvalsysteem. Gedurende het toernooi werden de deelnemers en de toeschouwers weer voorzien van de nodige hapjes en versnaperingen.

Tijdens de finaledag zijn, alle finalisten en kampioenen gehuldigd en kon men weer genieten van de traditionele BBQ, welke voor alle deelnemers beschikbaar was. Een compliment aan de gehele commissie voor de organisatie van een prachtige week tennis.

Clubkampioenschappen

De clubkampioenschappen singles en dubbels 2016 zijn gespeeld met een finaledag op zaterdag 3 september. De inschrijving voor deelname was erg mager.

Interne outdoor Herfst-competitie

In het najaar is een interne Herfst competitie voor dubbels georganiseerd. In totaal hebben 21 koppels verdeeld over 3 poules in de periode van 12 september tot 22 december meegedaan. Het herfstweer op de maandagen was over het algemeen heel goed.

Invitatie toernooi

Door te weinig inschrijvingen is het invitatietoernooi gecanceld.

 

KNLTB Najaars Competitie

Ook in het najaar zijn verschillende teams zowel in HD, GD en DD actief geweest op de vrijdagavonden. Er hebben 6 senioren teams mee gedaan. 1 dames team is kampioen geworden.

“Lekkere hap” toernooi

Op 6 november is het buitentoernooi door het slechte weer op de binnenbanen gespeeld. Na de wedstrijden zijn door Yet Vosters en Paula van der Sande een heerlijke chinese “Lekkers Hap” geserveerd.

KNLTB Winter Competitie 2015-2016

Er hebben twee damesteam meegedaan in de wintercompetitie.

Wintertennis zaterdagmiddag 2015-2016

Met de wintertennis is op zaterdag onder leiding van Theet Meurs gestart. Door de verminderde animo voor deelname heeft de competitie een andere opzet gekregen. Iedereen moet individueel inschrijven en speelt met een wisselende partner. Men kan spreken over een sportieve en gezellige competitie op de zaterdagen.

Wintertennis dinsdagmorgen 2015-2016

Al sinds de oprichting organiseert TV De Hogt in het winterseizoen een dames dubbel competitie. Er wordt gespeeld op de dinsdagmorgen vanaf 10.00 uur tot 12.00 uur. Deelname is voor elk niveau, voor gevorderden maar ook voor beginners die voor het eerst ervaring op willen doen in competitieverband. In september 2015 zijn we gestart met 32 deelneemsters. Er wordt gespeeld in 3 ronden van telkens 6 wedstrijden per ronde. Ook vindt er jaarlijks een gezellige afsluiting plaats met een toernooitje, koffie en natuurlijk de prijsuitreiking. Dit alles onder de organisatie van Tiny Pero.

Trainingen

Sportivity heeft de trainingen overgenomen van Joep Caers Tennisschool.

Onderstaand de commissieleden welke de activiteiten begeleiden.

Terugkijkend op het afgelopen seizoen kunnen we constateren dat het wederom gelukt is om de leden van tennisvereniging De Hogt op een plezierige manier te kunnen laten tennissen.

 

Namens de Technische Commissie:

Anne Bekkers                                              KNLTB voorjaar-, najaar- en wintercompetities

Marcel Laarhoven                                        Seniorentennis 55+

Marcel Laarhoven Gerard Huskens             Toss

Theet Meurs                                                 Wintertennis indoor zaterdag

Tiny Pero                                                     Wintertennis indoor dinsdag en zomertoss

Jan van Kimmenade                                    Clubkampioenschappen

Huub Nihot en zijn commissie                    Open toernooi

Tiny Dekkers                                               Outdoor lente-,herfst- en wintercompetitie

Greet Gijssen                                               Secretariaat

Tiny Dekkers                                               Voorzitter

Jaarverslag 2016 Sponsor / Informatie commissie

Ons sponsorbestand blijft redelijk stabiel, 2 sponsors hebben aangegeven te stoppen, 2 sponsors hebben een betalingsachterstand. Van de 14 resterende sponsors zijn er inmiddels bij 10 sponsoren nieuwe afspraken gemaakt , de verwachting is dat de overige 4 ook nog rond komen.

Voor de begroting van 2017 is er op de totale sponsor opbrengst van €10.450,- een risico van €650,-

Er is een wervingsactie gestart voor nieuwe sponsoren, hiervoor zijn 41 bedrijven benaderd.

De twee leden van de Sponsorcommissie zijn gestopt, wij bedanken Piet van Gerwen en Frank van Hulst voor hun jarenlange inzet !

Er wordt nog gezocht naar versterking van de Sponsorcommissie.

De informatie commissie kent geen veranderingen, de website werkt zeer stabiel  en bij problemen en/of wijzigingen hebben we steeds prima en snelle ondersteuning van Van de Looij –IT.

 

Annemarie van Hooff                       Informatiecommissie webmaster

Peter van Kol                         Voorzitter Sponsor/Informatiecommissie