Jaarverslag 2018


Jaarverslag van het bestuur 2018

In het jaar 2018 zijn wij, Tennisvereniging de Hogt, als zelfstandige vereniging verder gegaan.

In totaal heeft het bestuur 7 bestuursvergaderingen gehouden. Ook hebben we in het jaar 2018 3 keer per jaar overleg gehad met Rutger Smak Gregoor en Peter-Jan van Vlerken van de Heiberg, hetgeen door beide partijen als positief wordt ervaren. De voorzitter is namens het bestuur nog bij verschillende overkoepelende vergaderingen aanwezig geweest en dan met name bij de Federatie Veldhovense Tennisverenigingen (FVT). Ook heeft het bestuur deelgenomen aan informatiebijeenkomsten van de gemeente.

Voor de organisatie van activiteiten vraagt het bestuur aan de leden om zich vrijwillig te melden. Het bestuur heeft de hulp van de leden hard nodig!

Wat heeft er in 2018 nog meer plaatsgevonden:

PVGE heeft besloten om de baanhuur bij ons voort te zetten, waar wij heel blij mee zijn.

De Heiberg heeft op de banen 1-2-3-4-5 een Speellandschap gecreëerd.

In het voorjaar van 2018 werd een tennis fit evenement georganiseerd in samenwerking met Sportivity Service. Dit werd als zeer positief ervaren door de deelnemende personen.

Aan alle competitieteams in het voorjaar is de mogelijkheid geboden om met het team te trainen. Hiervan hebben 8 teams gebruik gemaakt.

We zijn 01 januari gestart met 238 leden en hebben op 31 december 2018 afgesloten met 206 leden.

Rest mij om alle leden namens het bestuur te bedanken voor hun inzet en voor hun sportieve bijdrage in het afgelopen tennisseizoen. In het bijzonder aan de leden die zich inzetten voor de organisatie van diverse activiteiten. Ook dank aan alle instanties waar het bestuur het afgelopen jaar op een prettige wijze mee heeft samengewerkt.

Riekie Rockx
Secretaris

Jaarverslag van de Technische Commissie  2018

De TC bestaat uit 6  leden:
Tiny Dekkers, Greet Gijsen, Anne Bekkers, Theet Meurs, Tiny Pero en ondergetekende.

We hebben het afgelopen jaar 2 keer vergaderd.
Afgelopen woensdag 20 februari 2019 hebben wij vergaderd en de volgende vergadering is gepland op woensdag 21 augustus 2019.
We hebben het afgelopen jaar met 15 teams deel genomen aan de voorjaarscompetitie.
Dit jaar hebben zich 12 teams ingeschreven. Het 1e team heren en dames zijn gestopt, alsmede een dinsdagteam.

Het wintertennis onder leiding van Theet Meurs op de zaterdag is een stille dood gestorven. Zij kwamen regelmatig op de Heiberg terwijl de kleedkamers dicht waren en de kantine niet open was. Al met al zeer frustrerend en slecht geregeld. Ook de zaterdagen die zijn uitgevallen omdat de ondergrond niet bespeelbaar zou zijn in 2018 is een factor geweest waardoor er uiteindelijk maar 7 zaterdagen is gespeeld.

Ook het tennissen van de herfstcompetitie onder leiding van Tiny Dekkers heeft men niet af kunnen maken door het weer in combi met de banen. De maand december is uiteindelijk gecancelled.

Voor 2019 er komt een nieuw wedstrijdformulier en een nieuwe meerjarenpas voor de spelers. Dat betekent dat je zelf het jaar erop moet kijken naar de ranking van je tegenstanders in 2020.

Ruud Leenen                         Voorzitter Technische Commissie

Jaarverslag van de Sponsor / Informatie commissie 2018

In 2018 was de totale opbrengst van onze 10 sponsors €8321.-

Zeer teleurstellend was de opbrengst van de RABO clubkas campagne , op De Hogt werden slechts 54 stemmen uitgebracht die €431,46,- opleverden.

Voor de begroting van 2019 verwachten we een daling van de sponsoropbrengst naar +/- €8000,- waarbij de mogelijke opbrengst van de RABO campagne niet is opgenomen.

Er wordt gezocht naar versterking van de Sponsorcommissie.

Voor de Informatie commissie is Peter Maes als webmaster de vervanger van Annemarie van Hooff .

Onze website is in 2018  aangepast  aan de nieuwe  IT systemen van de KNLTB waarvan we afhankelijk zijn voor de basis informatie. Helaas is dit een zeer moeizaam proces geweest, met telkens vele problemen en wijzigingen. Dit voorjaar wordt weer een nieuwe versie geïntroduceerd.

Berichten bestemd voor onze website graag sturen naar informatie@tvdehogt.nl.

De nieuwe Club App van de KNLTB voor de mobiele telefoon is ook vrijgegeven voor De Hogt , er zijn 56 leden die hier gebruik van maken.

Peter Maes                            Informatiecommissie webmaster

Peter van Kol                       Voorzitter Sponsor/Informatiecommissie