Jaarverslag 2015

JAARVERSLAG 2015

TV DE HOGT

 

Inhoudsopgave

Verslag van het bestuur                                              Pag.   2

Verslag van de technische commissie                             Pag.   3

Verslag van de sponsor- en informatiecommissie                 Pag.   6

 

Verslag van het bestuur

Het afgelopen jaar zijn we gestart met een nieuwe bestuursopzet en gingen we van 7 naar 5 bestuursleden. De taken zijn onderverdeeld bij de bestuursleden. De nieuwe penningmeester is Ine van Schoonneveldt en secretaris is Bernadette Rijkers. Voor activiteiten is er een takenzuil waarop de leden kunnen aangeven als zij een activiteit willen organiseren. Diverse leden hebben hier gehoor aan gegeven en zo hadden we een singlecompetitie in maart, een gezelligheidstoernooi in juni en het lekkere hap toernooi in november. Ook het open toernooi is zeer goed verlopen onder de nieuwe open toernooicommissie onder leiding van Huub Nihot.

In totaal heeft het bestuur 8 bestuursvergaderingen gehouden. De voorzitter is namens het bestuur nog bij verschillende overkoepelende vergaderingen aanwezig geweest en dan met name bij de Federatie Veldhovense Tennisverenigingen (FVT). Ook heeft hij diverse keren overleg gehad met de gemeente.

Vanwege het teruglopen van het ledenaantal is gestart met een projectgroep die onderzoekt of er een eventuele samenwerking met VLTC mogelijk is. In september hebben de projectgroep en beide voorzitters aan de hand van een duidelijke presentatie de stand van zaken hierin uitgelegd. De opkomst was groot, ook VLTC leden waren hiervoor uitgenodigd. De sfeer na afloop was positief.

Het ledenaantal per 1 januari 2015 was 331. Het ledenaantal per 31 december 2015 is 303.

In maart hebben 9 personen van onze vereniging deelgenomen aan de cursus reanimatie/AED.

2015 was ook het jubileum jaar. Tijdens de clubkampioenschappen hebben wij het 30 jarig bestaan van onze vereniging gevierd. Elke avond was er een extra activiteit georganiseerd en we hebben de week afgesloten met een geweldig koud en warm buffet en een heel gezellige feestavond.

Rest mij om alle leden namens het bestuur te bedanken voor hun inzet en voor hun sportieve bijdrage in het afgelopen tennisseizoen. Ook dank aan alle instanties waar het bestuur op een prettige wijze het afgelopen jaar mee heeft samengewerkt.

Bernadette Rijkers

Secretaris

 

Verslag Technische Commissie 2015

Secretariaat / Voorzitter

De Technische Commissie heeft in het jaar 2015 weer een aantal maal vergaderd. Van deze vergaderingen zijn door de secretaris in verslagen vastgelegd.

Interne outdoor Winter-competitie

In aansluiting op de interne Herfstcompetitie is dit jaar de Wintercompetitie voor dubbels georganiseerd. In totaal hebben 27 koppels verdeeld over 4 poules in de periode van 20 januari tot 24 maart meegedaan. De natte winter heeft bijgedragen dat er verschillende maandagen niet gespeeld kon worden.

Het onderhoud aan de banen vergt tijdens de wintermaandagen veel aandacht.

Maart single maand

Een nieuwe activiteit is er in de maand maart opgezet door Piet van Gerwen. Een competitie voor het spelen van single wedstrijden die tevens mooi als training voor de KNLTB voorjaarscompetitie gebruikt kon worden. In poule wedstrijden werden elke week een promotie/degradatie doorgevoerd. Leuk initiatief zal zeker een vervolg krijgen.

Toss

In het zomerseizoen 2015 is het Toss reglement niet aangepast. Alle leden hebben op maandag-, woensdag-, en vrijdagochtend kunnen tossen van 9.00 – 12.00 uur. Er werd gespeeld op de banen 1 t/m 3 en 6+7+8 afhankelijk van het aantal deelnemers. Baan 9 blijft beschikbaar voor vrij tennissen. Ook op woensdagavond van 18.45 – 23.00 uur wordt er getost op de banen 1 t/m 3.

Interne outdoor Lentecompetitie

De interne Lente competitie voor dubbels is weer georganiseerd van april tot juni. In totaal hebben 26 koppels verdeeld over 4 poules op de maandagavonden meegedaan. Deze competitie is zeer positief ontvangen en staat vast op de activiteiten agenda.

 KNLTB Voorjaarscompetitie

De afgelopen competitie is afgesloten met 2 kampioenen. Op onze banen is iedereen, zeker ook de tegenstander, erg blij om toch weer op gravel of op de Premium Gravel Plus banen te kunnen spelen.

In april, mei en begin juni waren de banen weer goed bezet met oefenwedstrijden. De competitiedagen maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en op zondag werd er op een gezellige en sportieve manier om de overwinning gestreden. E.e.a. werd door de bezielende leiding van Anne Bekkers in goede banen geleid.

Ook het publiek wat op deze dagen kwam supporteren had op ons terras een prachtig uitzicht op de banen. Het weer werkte dit jaar gelukkig prima mee. We kijken terug op een gezellige en sportieve competitie.

Seniorentennis

Het Eéndags Senior 50Plus toernooi op 15 mei is door Marcel Laarhoven dit jaar georganiseerd naar tevredenheid van de deelnemers. Naast een tennistoernooi werd er ook een lunch aangeboden. Zeer geslaagde dag.

 

HEAD-tennistoernooi

In samenwerking met Sportivity, VLTC en de Hogt is er op 7 juni een tennisclinic georganiseerd op onze banen. Hierbij werden de 56 deelnemers (jong en oud) door de trainers van Sportivity getrakteerd op verschillende tennisvormen.

Open toernooi

De nieuwe toernooicommissie onder de voorzitter Huub Nihot heeft met succes weer een goed open toernooi georganiseerd. In de week van 27 juni tot 5 juli werden er in 35 categorieën gestreden. Het aantal deelnemers was dit jaar iets minder dan vorig jaar. Hierdoor konden de lagere categorieën in poules wedstrijden worden gespeeld. De hogere categorieën spelen liever het afvalsysteem.  Gedurende het toernooi werden de deelnemers en de toeschouwers weer voorzien van de nodige hapjes en versnaperingen.

Tijdens de finaledag zijn, alle finalisten en kampioenen gehuldigd en kon men weer genieten van de traditionele BBQ, welke voor alle deelnemers beschikbaar was. Bij elkaar een waardig slot van een prachtige week tennis.

Clubkampioenschappen

De clubkampioenschappen dubbels 2015 zijn gespeeld van 31 augustus tot de finaledag op zaterdag 5 september Het thema was TV de Hogt 30 jaar, hierdoor zijn tijdens de speelavonden verschillende activiteiten georganiseerd zoals loterijen, een Italiaanse ijskar, BBQ-avond en is afgesloten met geweldig leuk en gezellig feest met DJ. De uitslagen telden mee voor het DSS systeem.

Interne outdoor Herfstcompetitie

In het najaar is een interne Herfst competitie voor dubbels georganiseerd. In totaal hebben 24 koppels verdeeld over 4 poules in de periode van 8 september tot 22 december meegedaan. Het herfstweer op de maandagen was over het algemeen heel goed.

KNLTB Najaarscompetitie

Ook in het najaar zijn verschillende teams zowel in HD, GD en DD actief geweest op de donderdag en vrijdagavonden en zaterdagmiddag. Er hebben 10 senioren teams mee gedaan. De vrijdagavond van deze competitie blijft erg in trek bij de leden.

KNLTB Winter Competitie 2014-2015

Er hebben twee damesteam meegedaan in de wintercompetitie, waarvan er 1 kampioen is geworden.

Wintertennis zaterdagmiddag 2014-2015

Met de wintertenniscompetitie is op zaterdag, onder de bezielende leiding van Theet Meurs, weer gestart met 3 poules gemengd dubbel. De poules bestaan weer uit 8 koppels en spelen 3 rondes met na elke ronde een promotie/degradatie. Helaas is aantal deelnemers in vergelijking met het voorgaande seizoen (2013-2014) teruggelopen. Men kan spreken over een sportieve en gezellige competitie op de zaterdagen.

Wintertennis dinsdagmorgen 2014-2015

Al sinds de oprichting organiseert TV De Hogt in het winterseizoen een dames dubbel competitie. Er wordt gespeeld op de dinsdagmorgen vanaf 10.00 uur tot 12.00 uur. Deelname is voor elk niveau, voor gevorderden maar ook voor beginners die voor het eerst ervaring op willen doen in competitieverband. In september 2013 zijn we gestart met 32 deelneemsters. Er wordt gespeeld in 3 ronden van telkens 6 wedstrijden per ronde. Ook vindt er jaarlijks een gezellige afsluiting plaats met een toernooitje, koffie en natuurlijk de prijsuitreiking. Dit alles onder de organisatie van Tiny Pero.

Trainingen

De trainingen worden Joël van Lieshout en Edwin van der Linden van Joep Caers Tennisschool gegeven.

Onderstaand de commissieleden welke de activiteiten begeleiden.

Terugkijkend op het afgelopen seizoen kunnen we constateren dat het wederom gelukt is om de leden van tennisvereniging De Hogt op een plezierige manier te kunnen laten tennissen.

 Namens de Technische Commissie:

Anne Bekkers                                              KNLTB voorjaar- en najaarcompetities

Marcel Laarhoven                                        Seniorentennis 55+

Gerard  Hűskens                                          Toss

Theet Meurs                                                 Wintertennis indoor zaterdag

Tiny Pero                                                     Wintertennis indoor dinsdag

Jan van Kimmenade                                    Clubkampioenschappen

Huub Nihot en zijn commissie                    Open toernooi

Tiny Dekkers                                               Outdoor lente-,herfst- en wintercompetitie

Greet Gijssen                                               Secretariaat

Tiny Dekkers                                               Voorzitter

 

Verslag sponsorcommissie /  informatiecommissie 2015

Sponsorcommissie

In 2015 zijn in totaal 19 sponsors actief geweest en hebben gezorgd voor een opbrengst van   €13.470,–.

Ook in 2015  zijn alle sponsors uitgenodigd om de finaledag van het open toernooi bij te wonen, ongeveer de helft heeft hiervan gebruik gemaakt.

Van 7 sponsors zijn de contracten per 31-12-2015 afgelopen. De acties om deze sponsors te benaderen voor verlenging zijn inmiddels opgestart. Doelstelling is om dit uiterlijk 01-02-2016  af te ronden.

Gezien de situatie waarin we ons bevinden m.b.t. de evt. samenwerking met VLTC is het resultaat lastig te voorspellen.

Dit betekent dat er in de prognose voor 2016 een potentieel risico zit van   €2.900,– t.o.v. het resultaat van 2015, er van uitgaande dat de lopende contracten worden nagekomen.

Eind 2016 zullen 11 sponsorcontracten aflopen.

 

Informatiecommissie

De website is heel stabiel gebleven, de problemen die zijn ontstaan door het onverwacht afschakelen van de oude website en de software wijzingen bij de KNLTB zijn opgelost.

De verenigings-mailadressen zijn aangepast.

Een voordeel is dat er geen verwarring meer is doordat de oude site gevonden wordt.

 

Namens de sponsor/ informatiecommissie

 

Frank van Hulst                                 Sponsorcommissie

Piet van Gerwen                                 Sponsorcommissie

Annemarie van Hooff                       Informatiecommissie webmaster

Peter van Kol                                      Voorzitter Sponsor/Informatiecommissie