Herhalingscursus reanimatie en AED gebruik bij VLTC

Herhalingscursus reanimatie en AED gebruik bij VLTC
Afgelopen voorjaar is er bij de Hogt al een herhalingscursus reanimatie/ AED gebruik geweest,maar
voor mensen die toen niet konden of andere geïnteresseerden is het mogelijk om dat bij VLTC te doen.
In de maand februari wordt er voor VLTC leden op een maandagavond een herhalingscursus reanimeren en gebruik van de AED georganiseerd.
In het kader van de samenwerking tussen de Hogt en VLTC zou ik ook mensen van jullie vereniging in staat willen stellen deze cursus bij ons bij te wonen. De cursus is bedoeld voor mensen die in het verleden met goed resultaat de basisopleiding hebben voltooid. Er wordt dus geen nieuwe cursus georganiseerd.
Wij hanteren het uitgangspunt dat er voor de herhalingcursus voldoende animo moet zijn (minimaal 15 deelnemers) en aan de deelnemers vragen wij dan een eigen bijdrage van 10 euro.
Voor meer informatie en aanmelden mail naar :
a.a.vermelis@gmail.com
m.v.g. Ton Vermelis
VLTC
coördinatie cursus reanimeren.