Bestuur en commissies

Samenstelling Bestuur

Voorzitter :                              Peter van Kol                    Tel :  040-2953498
Penningmeester :                   Ine van Schoonneveldt   Tel : 040-8442962
Secretaris :                               Riekie Rockx                      Tel : 06-53329562

——————————————————————————————————-
——————————————————————————————————-

Technische Commissie :        Ruud Leenen                     Tel : 040-2539614


E-mailadressen:
– Algemene zaken: bestuur@tvdehogt.nl
– Financien:            penningmeester@tvdehogt.nl
– Secretariaat:        seceretariaat@tvdehogt.nl

– aanleveren stukken voor plaatsing op de website; informatie@tvdehogt.nl