Beschikbaarheid banen voor Hogtleden

Beste leden,

Zoals bekend heeft het bestuur van TV de Hogt een verzoek bij de gemeente Veldhoven neergelegd om twee banen terug te geven als gevolg van het teruglopend ledenaantal. De gemeente heeft dit verzoek toegekend zodat we vanaf april beschikken over 6 banen in plaats van 8 banen. Dit betekent concreet dat nu de banen 4 en 5 niet beschikbaar zijn in Jiba om af te hangen. Contractueel zouden we ook niet meer over baan 1 kunnen beschikken maar in onderling overleg hebben we afgesproken dat op deze baan gewoon getennist kan worden. Vanuit het bestuur zijn we blij met deze oplossing voor het nieuwe seizoen, de begroting is daarmee weer sluitend en we beschikken over voldoende banen om te kunnen spelen. Veel speelplezier!

Frank Coppens

Voorzitter