ALV 2021

Jaarverslag van het bestuur 2020

Het jaar 2020 stond vooral in het teken van de Covid -19 pandemie.
Verschillende activiteiten konden geen doorgang vinden.

Toch heeft het bestuur 6 bestuursvergaderingen gehouden. Ook dit jaar werd overleg gevoerd met Rutger Smak Gregoor en dit werd ook dit jaar door beide partijen als positief ervaren. Tevens was het bestuur aanwezig bij de informatie bijeenkomsten van de gemeente Veldhoven.

Voor de organisatie van activiteiten vraagt het bestuur aan de leden om zich vrijwillig te melden. Het bestuur heeft de hulp van de leden hard nodig!

Wat heeft er in 2020 nog meer plaatsgevonden? Helaas niet veel in verband met de corona epidemie. Toch zijn er wel enkele activiteiten geweest, zoals het tennis fit evenement wat dit jaar heel goed werd bezocht.
Ook de zomerse dames dubbel competitie is weer door Tiny Pero georganiseerd, waarna wij helaas door ziekte afscheid moesten nemen van Tiny. Eind augustus is er nog een dames dubbel toernooi georganiseerd door een aantal enthousiaste dames.

PVGE heeft besloten om de baanhuur bij ons voort te zetten, waar wij heel blij  mee zijn.

Aan alle competitieteams is de mogelijkheid geboden om met het team te trainen.

We zijn 01 januari gestart met 179 leden en hebben op 31 december 2020  afgesloten met 177 leden.

Rest ons  om alle leden namens het bestuur te bedanken voor hun inzet en voor hun sportieve bijdrage in het afgelopen tennisseizoen. In het bijzonder aan de leden die zich inzetten voor de organisatie van diverse activiteiten. Ook dank aan alle instanties waar het bestuur het afgelopen jaar op een prettige wijze mee heeft samengewerkt.

Peter van Kol, voorzitter

Riekie Rockx, secretaris 


Terugblik TV de Hogt 2020

Vergadering Technische Commissie 2020
In verband met diverse omstandigheden zoals  de Corona crisis en het feit dat Tiny Pero er lichamelijk slecht aan toe was/is en ten tijde van de geplande vergadering en Greet Gijsen werd geopereerd is de vergadering verplaatst naar een nieuwe datum. Vervolgens kwam de Corona crisis wederom om de hoek kijken waardoor er uiteindelijk geen  vergadering Technische Commissie van TV de Hogt in 2020 heeft plaats gevonden.

Openingstoernooi 2020
Het openingstoernooi dat op  zondag 29 maart 2020  zou plaats vinden op het park daarvan werd besloten om deze activiteit af te lasten in verband met de richtlijnen die er zijn uitgegaan met het Coronavirus. 
( Activiteit zou Anne Bekkers op zich nemen )

Outdoor competitie op maandag
De Outdoor competitie welke zijn start kreeg op maandagavond 30 maart 2020 is uiteindelijk  i.v.m. het coronavirus  stilgelegd.
Niet Dus.   ( Activiteit is bij Tiny Dekkers )

Toernooien Tv de Hogt 2020
De geplande toernooien voor buiten- en binnen toernooien zijn  in verband met de Corona crisis niet doorgegaan. 
( Activiteit is bij Ruud Leenen )

Teams  voorjaarscompetitie 2020
Er waren in 2020  in totaal 11 teams die deel namen aan de voorjaarscompetitie die zijn start had op zaterdag 4 april 2020. De competitie is nier doorgegaan in verband met de coronacrisis .
Toen we weer mochten tennissen hebben we deze competitie verplaatst naar het najaar, onder de naam voorjaar en deze hebben we ook niet af kunnen spelen door corona. Dus voor 2020 zijn er geen resultaten van onze competitie spelers.
( Anne Bekkers)

Dames dubbel toernooi
In september 2020 is er door Anne Bekkers en Marijke van Tuijl nog een dames dubbel toernooi ter afsluiting van 2020 georganiseerd.  In 2 weken  werden de wedstrijden gespeeld met een gezellige muzikale afsluiting en tapasplanken van van Hoof.
( Anne Bekkers)

Veldhoven
16 maart 2021
Ruud Leenen, voorzitter TC TV de Hogt


FINANCIËLE ZAKEN

2020
Dit jaar is het ledental nagenoeg gelijk gebleven. Hierdoor hebben wij onze financiën op peil kunnen houden.  Alhoewel de sponsorinkomsten flink achteruit zijn gegaan, hebben wij 2020, mede door gebruik te maken van een corona-subisidie, toch nog positief kunnen afsluiten.

De grootste kostenpost blijft natuurlijk de baanhuur. De kosten voor energie waren aanzienlijk lager door het plaatsen van de zonnepanelen door De Heiberg.

De kosten voor competities zijn binnen de grenzen gebleven. Alleen de najaarscompetitie van de KNLTB kon deels doorgang vinden. De competitietraining kwam helaas te vervallen.

De dinsdag dames-dubbel competitie (winter) is iets goedkoper uitgevallen dan vorig jaar. Door een iets hogere bijdrage van de deelnemers en door het teruggeven van een paar uur aan De Heiberg, kon deze competitie met een klein positief resultaat  worden afgesloten.

De Kascommissie heeft de boeken gecontroleerd en deze akkoord bevonden (zie bijgaand verslag). Piet van Kruijsdijk zal na 2 jaar uit de Kascommissie gaan en voor hem zoeken wij een vervanger. Piet en Marian dank voor jullie werk.


2021 – Begroting

De begroting voor 2021 laat een groot verlies zien. De contributie-inkomsten zullen nagenoeg gelijk blijven. De sponsorbijdragen daarentegen zullen ook in 2021 aanzienlijk minder zijn (de bijdrage van De Heiberg à EURO 4500 vervalt). Maar de grootste kostenpost wordt de baanhuur. Kregen wij in voorgaande jaren nog kortingen op de baanhuur, deze is voor 2021 helemaal  verdwenen. Het tienjarig contract met de gemeente en De Heiberg is afgelopen. De Heiberg hoeft ons daardoor  geen korting meer te geven. De baanhuur gaat met ca. EURO 7.000 omhoog.

Voorlopig kunnen wij deze grote kostenstijgingen opvangen met het door ons opgebouwde vermogen. Maar de vereniging zal op korte termijn een beslissing moeten nemen hoe verder te gaan. Wij zullen, zodra het weer mogelijk is, een fysieke vergadering moeten beleggen om te overleggen wat de leden voor de nabije toekomst willen.

Een ieder die de balans en verlies- en winstrekening 2020 en de begroting 2021 zelf wil inzien, verzoek ik om contact met mij op te nemen.

Ine van Schoonneveldt

Penningmeester TV de Hogt