Algemene Ledenvergadering 2020

WAT VIRAAL? DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN TV DE HOGT GAAT DIGITAAL!!!

Jaarverslag van het bestuur 2019

In totaal heeft het bestuur 6 bestuursvergaderingen gehouden. Ook hebben we in het jaar 2019 3 keer per jaar overleg gehad met Rutger Smak Gregoor en Peter-Jan van Vlerken van de Heiberg, hetgeen door beide partijen als positief wordt ervaren. De voorzitter is namens het bestuur nog bij verschillende overkoepelende vergaderingen aanwezig geweest en dan met name bij de Federatie Veldhovense Tennisverenigingen (FVT). Ook heeft het bestuur deelgenomen aan informatiebijeenkomsten van de gemeente.

Voor de organisatie van activiteiten vraagt het bestuur aan de leden om zich vrijwillig te melden. Het bestuur heeft de hulp van de leden hard nodig!

Wat heeft er in 2019 nog meer plaatsgevonden?

PVGE heeft besloten om de baanhuur bij ons voort te zetten, waar wij heel blij mee zijn.

De Heiberg heeft in een hal strand 365 gerealiseerd waarin diverse activiteiten plaatsvinden en de andere hal is veranderd in een indoor trampoline park.

In het voorjaar van 2019 werd wederom een tennis fit evenement georganiseerd in samenwerking met Sportivity Service. Ook dit jaar werd dit weer gewaardeerd door de deelnemers.

Aan alle competitieteams in het voorjaar is de mogelijkheid geboden om met het team te trainen.

We zijn 01 januari gestart met 206 en hebben op 31 december 2019 afgesloten met 179 leden.

  • De termijnen van secretaris , penningmeester en voorzitter zijn verlopen, invulling van deze functies.
  • Harrie Jansen heeft aangegeven dat hij de activiteiten m.b.t. de sponsoring niet wil voortzetten, hij gaat als lid van de Technische Commissie verder.
  • Jacques de Lange gaat ook naar de Technische Commissie   

Rest ons om alle leden namens het bestuur te bedanken voor hun inzet en voor hun sportieve bijdrage in het afgelopen tennisseizoen. In het bijzonder aan de leden die zich inzetten voor de organisatie van diverse activiteiten. Ook dank aan alle instanties waar het bestuur het afgelopen jaar op een prettige wijze mee heeft samengewerkt.

Peter van Kol, voorzitter
Riekie Rockx, secretaris


FINANCIËLE ZAKEN     2019

Ondanks dat er zoveel opzeggingen waren in 2019 (ruim 30) hebben we het jaar toch met een klein positief resultaat kunnen afsluiten.

Door het teruglopen van het aantal leden zien we een geleidelijke afname van de contributie inkomsten. Ook de sponsorinkomsten lopen langzaam terug. Door het wegvallen van het open toernooi komen ook daar geen inkomsten meer uit. Maar door met de beschikbare middelen zuinig om te gaan, kunnen we het ieder jaar nog ruimschoots redden.

De grootste kostenpost is natuurlijk de baanhuur. De kosten voor energie worden lager door het plaatsen van de zonnepanelen door De Heiberg. Dit jaar werden wij voor het eerst geconfronteerd met gemeentelijke OZB kosten. Wij moeten het gebruikersdeel betalen.

De kosten voor competities zijn binnen de grenzen gebleven. De dinsdag dames-dubbel competitie (winter) is iets duurder uitgevallen. Door de veranderingen bij De Heiberg hebben we heel snel de beslissing moeten nemen om de dinsdag in de hal veilig te stellen. Daar staat tegenover dat er meer dames hebben ingeschreven dan voorgaande jaren, ook niet-leden.

De Kascommissie heeft de boeken gecontroleerd en deze akkoord bevonden (zie bijgaand verslag).

2020 – Begroting

De begroting voor 2020 laat een klein verlies zien.

De inkomsten, zowel de contributie als de sponsorbijdragen, zullen wat teruglopen. Daarentegen zullen we het volgende winterseizoen iets meer inkomsten hebben van de dinsdagcompetitie. Afhankelijk van de kosten van de baanhuur in de hal, zullen we een kleine verhoging van het inschrijfgeld gaan doorvoeren, zodat deze competitie nagenoeg kostendekkend wordt. De overige kosten zullen naar verwachting ongeveer gelijk blijven.

Al met al zijn we dus financieel een gezonde vereniging, die ook eventuele tegenslagen in de toekomst ruimschoots kan opvangen.

Een ieder die de balans en verlies- en winstrekening 2019 en de begroting 2020 zelf wil inzien, verzoek ik om contact met mij op te nemen.

Ine van Schoonneveldt, penningmeester TV de Hogt

Competitietraining en tennis-fit

Helaas kan de competitietraining dit jaar vanwege de coronacrisis niet doorgaan. We gaan ons uiterste best doen dit volgend jaar wel weer te organiseren.

De tennis-fit trainingen gaan vooralsnog wel door. Hierover worden jullie in een later stadium geïnformeerd.

Automatische incasso contributie

Door een computerstoring (bij mij) is de aankondiging van het incasseren van de contributie (maandag jl.) niet aan jullie doorgegeven. Excuses hiervoor. Bovendien blijkt de omschrijving niet correct te zijn: er staat Contributie 2019 in plaats van Contributie 2020.

Verslag Technische commissie 2019

In 2019 hebben de leden van de TV de Hogt deelgenomen aan de voor- en najaarscompetities.

De thuiswedstrijden vonden plaats op onze eigen buitenbanen.

De lente en herfst outdoor competitie vonden plaats op de maandagavond en eveneens op onze buitenbanen. Ook werden er 2 toernooien uitgeschreven. 1 toernooi in de zomer op de buitenbanen en 1 toernooi in de winter die op 3 banen binnen zijn gespeeld. Deze toernooien waren alleen voor leden van TV de Hogt. Deze toernooien waren qua aantal deelnemers niet zo druk bezocht. Het tennisplezier was er niet minder om.

Voorjaarscompetitie TV de Hogt 2019 ( Anne Bekkers )

  • In totaal hebben we met 13 teams deelgenomen op de volgende dagen:
  • 1 team op maandag
  • 3 teams op dinsdag
  • 2 teams op donderdag
  • 3 teams op vrijdag
  • 4 teams op zaterdag

Maandagavond Outdoor competitie ( Tiny Dekkers )
Lente competitie 2 periodes van elk 6 weken
   – De deelname bestond uit 17 koppels in 3 poules

Herfst competitie 2 periodes van elk 6 weken
   – De deelname bestond uit 14 koppels in 3 poules

Dinsdagmorgen competitie ( Tiny Pero )
   – In september 2019 zijn 44 dames gestart met deze competitie

Hogt Toernooi zondag 30 juni 2019 (buiten) ( Ruud Leenen )
   – Het was een bijzonder zonnige dag en in totaal waren er 32 deelnemers.
   – De wedstrijden waren al ingekort vanwege het weer.
   – Er werd getennist van 11.00 uur t/m 15.00 uur
   – Het toernooi werd afgesloten door de deelnemers en hun vaste supporters een prima BBQ        aan te bieden.
   – De BBQ werd uiteraard verzorgd door “ van Hooff Party Service & Catering. “

Najaarscompetitie TV de Hogt 2019 ( Anne Bekkers )
In totaal hebben we met 4 teams deelgenomen op de volgende dagen:
   – 3 teams op de vrijdag
   – 1 team op de zaterdag

Hogt Toernooi zaterdag 30 november 2019 ( binnen) ( Ruud Leenen )
Er waren die avond 20 deelnemers .
De wedstrijden werden van 19.00 uur t/m 22.00 uur gespeeld .
Tussen de wedstrijden door werd er voor een hapje gezorgd. Ook na de wedstrijden was er gezorgd voor een hapje.

De tossdagen werden in het afgelopen jaar goed bezocht. Alle banen waren meestal bezet soms zelfs met meer dan 8 personen per baan. (activiteit bij Ad van Lierop en Riekie Rockx)

Vooruitblik TV de Hogt 2020

Binnen de Technische Commissie van Tv de Hogt zijn op woensdag 12 februari 2020 de volgende afspraken gemaakt :

Openingstoernooi 2020
Op zondag 29 maart 2020 zou het openingstoernooi plaats vinden op het park.
Echter afgelopen week is besloten om deze activiteit af te lasten in verband met de richtlijnen die er zijn uitgegaan met het Coronavirus.
( Activiteit zou Anne Bekkers op zich nemen )

Outdoor competitie op maandag
Outdoor competitie start op maandagavond 30 maart 2020. We gaan kijken hoe dit zich verder ontwikkelt i.v.m. het coronavirus. ( Activiteit is bij Tiny Dekkers )

Toernooien Tv de Hogt alleen voor leden
Verder afgesproken dat we dit jaar wederom organiseren:
1 Buitentoernooi organiseren in juni/juli 2020 met barbecue
1 Binnentoernooi in het najaar
( Activiteit is bij Ruud Leenen )

Het 50+ toernooi wordt niet meer georganiseerd

Competitietraining
Er is wederom de mogelijkheid om deel te nemen aan de competitietraining zodra de banen bij de Hogt in orde zijn en we kijken ook hier hoe de verder ontwikkeling gaat met het coronavirus

Teams voorjaarscompetitie
Dit jaar hebben zich 11 teams opgegeven om deel te nemen aan de voorjaarscompetitie die start op zaterdag 4 april 2020.
Mogelijk komt hier vanuit de KNLTB nog een mededeling over in verband met het coronavirus.

De eerste speeldagen van de KNLTB Voorjaarscompetitie Landelijk op 4, 5 en 6 april gaan niet door

Veldhoven
15 maart 2020
Ruud Leenen, voorzitter TC, TV de Hogt