Algemeen

Lidmaatschap
Tarieven
Inschrijfgeld € 12,50
Contributie seniorleden € 100,–
Contributie juniorleden € 60,–
Gezinskorting 3e lid € 4,50
Gezinskorting 4e lid € 9,–
Gezinskorting 5e lid € 13,50
Seniorleden: Leden die op 1 Januari 17 jaar of ouder zijn.
Juniorleden: Leden die op 1 Januari jonger dan 17 jaar zijn.
Aanmelden
Volledig ingevuld aanvraagformulier en machtigingsformulier + een pasfoto versturen/ mailen naar de ledenadministratie. Eenmalig inschrijfgeld = € 12,50
TV de Hogt heeft GEEN wachtlijst!!
Wijziging gegevens
Met het formulier wijziging gegevens kun je wijzigingen in je gegevens zoals adres, telefoonnummer e-mailadres e.d. doorgeven.
Opzegtermijn
Opzeggen van het lidmaatschap van TV de Hogt dient te geschieden vóór 1 december van het laatst gewenste jaar van lidmaatschap. Gebruik hiervoor het afmeldformulier . Je ontvangt een bevestiging (per mail) van de opzegging van ons.
Betaalwijzen
De contributie wordt bij TV de Hogt in beginsel per automatische incasso geïnd. Dit geldt ook voor de bijdragen aan de wintercompetities. vergeet niet het machtigingsformulier in te vullen. Hierop staat de procedure rondom de betalingen nader uitgewerkt.
Pas en pasfoto
Alle (nieuwe) leden moeten een pasfoto inleveren. Deze wordt gebruikt ter identificatie op de pas. Wanneer je niet tevreden bent met de pasfoto op je pasje , kun je een nieuwe foto inleveren of mailen. Doe dit vòòr 1 december; dan komt deze in het volgende seizoen op je pas.
Ben je je KNLTB-pas kwijtgeraakt? Een telefoontje of mailtje naar de ledenadministratie en je ontvangt na betaling van EUR 5,00 een nieuwe pas.

Ledenadministratie
Ine van Schoonneveldt
Repel 9                                                                                                                                                                                                   5501 HR Veldhoven
Tel:040-8442962
ledenadministratie@tvdehogt.nl