Algemene Ledenvergadering TV De Hogt.

Algemene Ledenvergadering TV De Hogt.

Klik hier voor een uitgebreid jaarverslag 2019 op onze website en een overzicht van de plannen voor 2020.

Beste Leden van De Hogt ,

In samenspraak met de andere tennisverenigingen in Veldhoven hebben we besloten de richtlijnen m.b.t.  de maatregelen voor het corona virus die ook door de KNLTB worden aanbevolen op te volgen.
Dat betekent dat onze Algemene Ledenvergadering van 19 maart en het openingstoernooi van 29 maart helaas niet doorgaan.
Voor de voorjaarscompetitie zijn nog geen richtlijnen gegeven.

Omdat het volstrekt onduidelijk is hoe lang dit gaat duren hebben we besloten om de A.L.V. op een andere manier in te vullen. 

We vragen jullie om hier via een mail  op te  reageren , dat kan van alles zijn , vragen, commentaar , kritiek , nieuwe ideeën voor activiteiten , etc.
Deze antwoord mail kan worden gestuurd naar bestuur@tvdehogt.nl t/m 26 maart.
(Let op, niet beantwoorden via deze mail dus, maar via een nieuwe mail naar    bestuur@tvdehogt.nl). 

De resultaten van alle reacties worden in een samenvatting en eventuele acties die er uit voorkomen  op de website gezet.   

Wij hopen op deze manier iedereen voldoende te kunnen informeren.   

Bij voorbaat dank voor de medewerking, 

Het Bestuur