Afhalen pasjes en meer nieuws van de penningmeester

Pasjes ophalen

Zaterdag 26 maart 2016 kunnen tussen 15:00 en 17:00 uur de pasjes voor het seizoen 2016 worden opgehaald in de kantine van De Heiberg.

 

Automatische incasso contributie

Om en nabij 13 maart 2016 zal de contributie van uw rekening worden afgeschreven, indien u ons een machtiging hiertoe heeft gegeven.

Alle overige leden krijgen deze week een factuur toegestuurd. Deze gaarne vóór 22 maart a.s. betalen.

 

Competitieformulieren en ballen

De captains van de diverse competitieteams moeten vóór 22 maart 2016 een bedrag ad EUR 95 overmaken op rekeningnummer NL80 RABO 0159 6431 55 t.n.v. TV de Hogt, onder vermelding van het team waarvoor betaald wordt.

Zaterdag 26 maart a.s., tussen 15:00 en 17:00 uur,  kunnen dan de competitiebescheiden worden opgehaald in de kantine van de Heiberg.