Afhalen pasjes en competitiepapieren

Beste Hogt leden,
Op zaterdag 28 maart kunnen de leden pasjes worden afgehaald.
Tevens kunnen de competitiebescheiden worden afgehaald, mits aan de financiële voorwaarden is voldaan.
Plaats: Heiberg
Tijd van 15.00 tot 18.00 uur
Het competitiegeld, € 95.- per team, kan door de captain worden overgemaakt op:
NL80RABO 0159 64 31 55 tnv. TV de Hogt  ovv voorjaarscompetitie, speeldag en klasse.
Wil je, gezien het korte tijdsbestek, het bewijs van betaling meebrengen.
 Het bestuur van TV de Hogt
P.s. Het openingstoernooi gaat dit jaar NIET door.